Nasjonal konferanse om podcast av forelesninger og digital vurdering.

Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø.

Konferansen er fulltegnet og vi har lange ventelister.
Det er derfor ikke lenger mulig å melde seg på konferansen.

Konferansen vil ta for seg hvordan ulike digitale løsninger gir helt nye muligheter både for studenter, forelesere og resten av institusjonen.

Konferansen retter seg mot alle som har interesse for eller jobber med
- opptak og publisering av forelesninger, og/eller
- planlegging og gjennomføring av digital eksamen og nye vurderingsformer.

Både pedagogiske, tekniske, organisatoriske og kulturelle forhold vil bli belyst og drøftet. Målgruppe er forelesere, teknisk og administrative ansatte (IT-personale og studieadministrasjon), ledere og andre som er opptatt av problemstillinger knyttet til konferansens tema.