Månedens prosjekt

Med støtte fra Norgesuniversitetet har Musikkonservatoriet ved UiT Norges arktiske universitet utarbeidet et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere i både grunnskole, videregående skole og kulturskole. 

sep, 2014

I fokus nå

Ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet utdanning står bak to utgivelser om kvalitet i fleksibel utdanning.