Månedens prosjekt

Ved Høgskolen i Telemark har de utviklet rutiner, verktøy og modeller for læring som kan sikre kvaliteten på praksisoppfølgingen av den nettbaserte grunnskolelærerutdanningen. 

des, 2014
  • DelRett
  • Foredragene
  • Podcasthandboka
  • Norgesuniversitetets skriftserie

Nyheter

Digital kompetanse er en utfordring både i lærerutdanningene og i den norske skolen. Studiesenteret.no vil derfor bruke skolene som digitale praksisarenaer for studentene. 

15. desember 2014

I fokus nå

Ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet utdanning står bak to utgivelser om kvalitet i fleksibel utdanning.