Månedens prosjekt

HiST tilbyr faget IKT i læring som gratis MOOC fra 1. oktober 2014.

aug, 2014

Nyheter

Ekspertgruppa for digital eksamen og Midt-Norsk Nettverk (MNN) inviterer faglige ansatte i UH-sektoren til et dagsseminar om både muligheter og utfordringer knyttet til innføringen av papirløs eksamen. 

19. august 2014

I fokus nå

Ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet utdanning står bak to utgivelser om kvalitet i fleksibel utdanning.