NU

Hvordan skrive i en profesjonell tonestil og hva klarspråk dreier seg om

Hvordan skrive klarspråk - ungdom på universitetet som skriver

I denne artikkelen fra Norgesuniversitetet.no vil vi se nærmere på hvordan man skriver i en profesjonell tonestil og hva klarspråk dreier seg om. Målet er å bidra til at alle forstår språket vårt uavhengig av sosial klasse.

Klarspråk – et inkluderende språk

Klarspråk handler om å skrive og uttrykke seg på en måte som er forståelig og tilgjengelig for alle, uavhengig av utdanning, sosial bakgrunn og kultur. Målet med klarspråk er å formidle informasjon på en effektiv og korrekt måte, slik at mottakeren lettere kan forstå budskapet.

En profesjonell tonestil er viktig for å skape en god kommunikasjon med leseren. Dette innebærer at man bruker et korrekt og presist språk, unngår unødvendige faguttrykk og skriver i en tone som er hensiktsmessig for situasjonen. Denne siden som gir en oversikt over smålån i Norge, er helt avhengig av at siden er forståelig og tydelig.

Det er viktig å variere mellom korte og lange setninger, samt korte og lange avsnitt, for å skape en god flyt i teksten. Dette gjør teksten mer engasjerende og lettere å lese.

Hvordan skrive klarspråk

For å skrive klarspråk bør man ha fokus på følgende elementer:

  1. Struktur: Teksten skal være logisk og oversiktlig. Bruk avsnitt og underoverskrifter for å dele opp teksten i mindre deler.
  2. Språk: Bruk et enkelt og presist språk. Unngå unødvendige faguttrykk og forkortelser som leseren kanskje ikke forstår.
  3. Formulering: Skriv setningene korte og enkle. Unngå lange og komplekse setninger som kan være vanskelige å forstå.
  4. Tilpasning: Tilpass språket og tonen etter målgruppen og formålet med teksten.

Eksempler på tydelig og ikke tydelig tekst

Tydelig tekst: «For å søke om barnehageplass, må du fylle ut søknadsskjemaet på kommunens nettside.»

Ikke tydelig tekst: «Dersom man ønsker å søke om en plass i en barnehageinstitusjon, er prosedyren å benytte seg av den elektroniske søknadsplattformen som finnes tilgjengelig på kommunens offisielle nettportal.»

Forskjell på ulike språknivåer i Norge

I Norge finnes det ulike språknivåer, blant annet bokmål og nynorsk, samt ulike dialekter og sosiolekter. Dette kan påvirke hvordan folk forstår og tolker tekster. Ved å skrive i klarspråk, reduserer man risikoen for misforståelser og bidrar til at informasjonen er tilgjengelig for alle.

Oppsummering

Å skrive i en profesjonell tonestil og klarspråk er viktig for å sikre at alle forstår språket vårt uavhengig av sosial klasse. Husk å variere mellom korte og lange setninger, samt korte og lange avsnitt, for å skape en god flyt i teksten. Fokusér på struktur, språk, formulering og tilpasning for å skrive i klarspråk.