NU

En guide til å lese og uttale stedsnavn med spesielle nordsamiske bokstaver

En guide til å lese og uttale stedsnavn med spesielle nordsamiske bokstaver

Lær å lese og uttale stedsnavn med spesielle nordsamiske bokstaver: En personlig veiledning fra norsklæreren hos Norgesuniversitetet.no

Hei, jeg er norsklæreren ved Norgesuniversitetet.no, og i denne artikkelen vil jeg gi deg en spennende og lærerik innføring i hvordan du kan lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver.

En kort introduksjon: Hva er nordsamiske stadnamn, og hvorfor er de viktige?

Når du utforsker stedsnavn i Norge, Sverige og Finland, er det gode sjanser for at du kommer over nordsamiske stedsnavn. Disse navnene, som ofte ser mystiske og vanskelige ut for den norske leseren, er en del av den samiske kulturarven og har stor betydning for områdets geografi og historie.
En guide til å lese og uttale stedsnavn med spesielle nordsamiske bokstaver

Lære de spesielle nordsamiske bokstavene og deres uttale

For å lese og uttale nordsamiske stedsnavn, er det viktig å kunne de spesielle bokstavene:

Č, č

Denne bokstaven blir uttalt som en stemt palatal plosiv, litt som tsj i norsk. Tenk på ordet tsjekkisk!

Ŋ, ŋ

Dette er en stemt velar nasal, som ligner på ng i engelsk, men uttales litt lengre bak i munnen. Prøv å si sang med en lang ng-lyd.

Š, š

Denne bokstaven er en stemt palatal frikativ, lik sj i norsk. Et eksempel er sju!

Ŧ, ŧ

Dette er en stemt dental ikke-sibilant frikativ, noe som innebærer at den uttales som en th-lyd i engelsk, men uten å lage en hvislende lyd. Forestill deg å si thank you uten å lage hvislende lyd på th.

Ž, ž

Ž er en stemt postalveolar frikativ, tilsvarende den norske Z. Tenk på ordet zoo!

Eksempler på stedsnavn med nordsamiske bokstaver

Nå som du kjenner til de spesielle bokstavene, la oss se på eksempler på hvordan de brukes i stedsnavn:

Stedsnavn med Č, č

Deatnu er et eksempel på en nordsamisk by som har både Č og č i navnet. Accenten på Č innebærer at det følger reglene for nordsamisk uttale!

Stedsnavn med Ŋ, ŋ

Ráŋŋáičohki er et annet sted med Ŋ og ŋ. Husk den lange ng-lyden når du uttaler navnet!

Stedsnavn med Š, š

Šuoššjávri og Áršešnjárga er begge flotte steder du kan besøke. Pass på å uttale š som sj-lyden i norsk!

Stedsnavn med Ŧ, ŧ

Čokkešluokta og ŧáras har begge Ŧ og ŧ i navnene. Ta en tur og øv på din th-uttale uten å lage en hvislende lyd!

Stedsnavn med Ž, ž

Guolážjávri og Žohpyttá har begge Ž og ž i navnene. Det er som å si zoo på norsk, bare med en litt annen uttale!

Fem steg for å lese og uttale nordsamiske bokstaver

Nå som du har fått en innføring i de spesielle nordsamiske bokstavene og eksempler på stedsnavn, kan du følge disse fem stegene for å lære deg å lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver:1. Lytt til innspillinger av stedsnavn for å få en fornemmelse av bokstavenes lyder.2. Øv på uttalelsen av hvert enkelt nordsamisk bokstav.3. Prøv å kombinere nordsamiske bokstaver med vanlige bokstaver.4. Øv på å lese og uttale hele stedsnavn.5. Få tips og veiledning fra morsmålstalere.

Til slutt: Oppsummering og videre læring

Å kunne lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver er viktig for å forstå og sette pris på den samiske kulturarven og vår felles nordiske historie. I tillegg er det en fin måte å lære mer om geografi og samisk språk!Fortsett å øve og forbedre din uttale, og ikke nøl med å utforske flere steder og lære enda flere stedsnavn. Og husk, ved Norgesuniversitetet.no er vi alltid her for å hjelpe deg i din språklæring. Lykke til!