NU

Annuitetslån eller serielån: Hvordan regne ut hva som lønner seg?

Annuitetslån eller serielån.jpeg

Når man skal ta opp et boliglån, er det to hovedtyper lån man kan velge mellom: annuitetslån og serielån. Begge lånetypene har sine fordeler og ulemper, og det er viktig å forstå forskjellene mellom dem for å kunne vurdere hva som lønner seg for den enkelte låntaker. I denne artikkelen fra Norgesuniversitetet.no vil vi gå gjennom hvordan man regner ut hva som lønner seg av et annuitetslån eller serielån, med eksempler på utregning og lønnsomhet. Det finnes også sider som Forbrukslån-kalkulator som gjør utregningen mye enklere.

Annuitetslån

Et annuitetslån er et lån der terminbeløpet – altså summen av renter og avdrag man betaler hver termin – er likt gjennom hele lånets løpetid. Dette betyr at låntaker betaler det samme beløpet hver måned eller hvert kvartal, avhengig av nedbetalingstiden. I begynnelsen av låneperioden vil rentekostnadene være høyere, og avdragsdelen lavere. Etter hvert som man betaler ned på lånet, vil rentekostnadene synke, og avdragsdelen øke.

Serielån

Et serielån er et lån der avdragene er like store gjennom hele lånets løpetid, men rentekostnadene synker over tid. Dette betyr at terminbeløpet vil bli lavere etter hvert som man betaler ned på lånet. I begynnelsen av låneperioden vil rentekostnadene være høyere, men de vil synke raskere enn for et annuitetslån, siden man betaler avdrag fra første termin.

Hvordan regne ut hva som lønner seg?

For å regne ut hva som lønner seg av et annuitetslån eller serielån, er det noen faktorer man må ta hensyn til. Disse inkluderer lånebeløp, rentesats, nedbetalingstid og eventuelle gebyrer. La oss se på et eksempel for å illustrere hvordan dette fungerer.

Anta at du skal låne 2 000 000 kroner, og at rentesatsen er 3 % per år. Du har tenkt å betale ned lånet over 25 år. Vi kan nå regne ut terminbeløpet for både annuitetslån og serielån.

Annuitetslån

For å regne ut terminbeløpet for et annuitetslån, kan vi bruke formelen:

Terminbeløp = Lånebeløp * (Rente / (1 – (1 + Rente)^(-AntallTerminer)))

I vårt eksempel blir dette:

Terminbeløp = 2 000 000 * (0,03 / (1 – (1 + 0,03)^(-25*12))) = 11 911 kroner per måned

Totalt betalt over 25 år: 11 911 * 12 * 25 = 3 573 300 kroner

Serielån

For å regne ut terminbeløpet for et serielån, kan vi bruke formelen:

Terminbeløp = (Lånebeløp / AntallTerminer) + (Lånebeløp * Rente)

I vårt eksempel blir dette:

Terminbeløp første måned = (2 000 000 / (25*12)) + (2 000 000 * 0,03) = 12 333 kroner

Totalt betalt over 25 år: 2 000 000 * (1 + 0,03) * 25 / 2 = 3 275 000 kroner

Lønnsomhet og konklusjon

I vårt eksempel ser vi at det er billigere å betale ned lånet med et serielån enn med et annuitetslån. Dette skyldes at man betaler ned mer av lånet tidlig i perioden, noe som fører til lavere rentekostnader over tid.

Det er imidlertid viktig å merke seg at dette kun er et eksempel, og at situasjonen kan være annerledes for andre lånebeløp, rentesatser og nedbetalingstider. I tillegg vil eventuelle gebyrer og andre kostnader også kunne påvirke hva som lønner seg for den enkelte låntaker.

Til syvende og sist er det viktig å sette seg godt inn i de ulike lånetypene og vilkårene, og eventuelt diskutere med en økonomisk rådgiver for å finne ut hva som lønner seg for deg og din situasjon.