front-students.jpg

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Ny virksomhet fra årsskiftet

1. januar 2018 er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter som før.

Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2018, og som varer i to år. Midlene skal gå til prosjekter innen følgende tre prioriterte tematiske områder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Det fiktive paret Louisa Rød og Knut Trå og familien deres ble utviklet for å få mer studentaktive metoder inn i sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik.

Arbeidslivsrelevans på bachelor-nivå synes ikke å nærme seg en løsning, snarere tvert imot. Hvorfor?

Det er konklusjonen etter at UiB for første gang har gjennomført et nettbasert innføringskurs i arabisk, basert på prinsippene for omvendt undervisning. 

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

Læringsfestivalen

tor3mai2018
NTNU

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk

ons23mai2018
DMMH, Trondheim

På vegne av Norsk nettverk i universitets- og høgskolepedagogikk, inviterer Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med NTNU til Nasjonal nettverkskonferanse i

Høstkonferansen 2018

ons19sep2018

19.-20. september vil tidligere Norgesuniversitetet sin høstkonferanse avholdes. Nærmere informasjon kommer, men sett av datoene allerede nå.