front-students.jpg

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Ny virksomhet fra årsskiftet

1. januar 2018 er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter som før.

Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet vil lyse ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2019 med søknadsfrist 2018. Midlene skal lyses ut i regi av den nye nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning.

Temakapitlet i årets tilstandsrapport handler om digitalisering. Et hovedfunn er at arbeidet i større grad enn før er strategisk forankret ved institusjonene.

Kunnskapsdepartementet  har bevilget 35 millioner kroner i utviklingsmidler for økt kvalitet i fagskoleutdanningene.

Kompetanseheving er grunnlaget for den betydelige digitalisering som er nødvendig for utvikling av kvaliteten i høyere utdanning.

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

Designs for Learning

ons23mai2018
Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), Bergen

The conference addresses issues related to designs for learning, technology enhanced learning, design-based research, multimodal knowledge representations, embodied interaction, on-line environment

NIFUs årskonfersne

fre1jun2018
Munchmuseet

Klarer vi å rekruttere riktig kompetanse til fremtidens kunnskapsinstitusjoner?

Times of transition - the role of university lifelong learning

ons6jun2018
Bergen

The 50th EUCEN conference celebrates the growth and evolvement of university lifelong learning through the past decades, and looks info future opportunities in times of transition.