front-students.jpg

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2018, og som varer i to år. Midlene skal gå til prosjekter innen følgende tre prioriterte tematiske områder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

- Digitalisering har allerede skapt store endringer i alle deler av samfunnet, ikke minst i utdanningen. Nå står vi på terskelen til et nytt sprang, for digitaliseringen er i ferd med å få enda større betydning i vår sektor og endringstakten er nå enda raskere.

- Digitalisering har allerede skapt store endringer i alle deler av samfunnet, ikke minst i utdanningen. Nå står vi på terskelen til et nytt sprang, for digitaliseringen er i ferd med å få enda større betydning i vår sektor og endringstakten er nå enda raskere.

Utdanningskvalitetsprisen 2017 gikk til prosjektet "Nasjonal delprøve i medisin", et samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetenes medisinske fakulteter.

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

FunKon17

ons22nov2017
Oslo

Donald Clark vil snakke om kunstig intelligens og hvorfor den er viktig i læring. Elin Ørjasæter og Henning Friberg presenterer det spennende caset “Hotell Kristiania”.

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning

tor23nov2017
Bergen

Universitets- og høgskolesektoren har viktige oppgaver foran seg når det gjelder å utforme studieprogrammer for en digital tid. Meld. St.

NOKUTs fagskolekonferanse 2017: Kunnskap og kvalitet – Hva er fagskolenes kunnskapsbase?

man27nov2017
Scandic Ørnen, Bergen

Påmeldingsfrist: 15. oktober