front-students.jpg

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyste nylig ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2017, og som varer i inntil to år. Midlene skal gå til prosjekter innenfor tre innsatsområder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Et forskningsprosjekt ved UiA og UiT har resultert i et nyetablert aksjeselskap. MOSO AS utvikler skreddersydd programvare som skal bidra til å styrke praksisveiledningens kvalitet. 

Torsdag 16. februar gikk startskuddet for UiTs første internasjonale MOOC. – En merkedag, sa leder ved institutt for helse- og omsorgsfag, Nina Emaus, da hun erklærte MOOC-en for åpnet.

For første gang inneholder Studiebarometeret et batteri med spørsmål om digitalisering og utdanningskvalitet. Svarene, eller snarere tolkningen av svarene, har skapt debatt.

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

Opphavsrett i undervisning: Del mer, del bedre, del rett

tir21mar2017
Toppsenteret, Forskningsparken, Oslo

Deling og gjenbruk av digitale ressurser er viktig for bedre utdanningskvalitet.

Læringsfestivalen

man8mai2017
NTNU, Realfagsbygget

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.