fremmer utvikling og bruk av digitale læringsformer i høyere utdanning og i samarbeidet med arbeidslivet
  • Foredragene
  • DelRett