front-students.jpg

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2018, og som varer i to år. Midlene skal gå til prosjekter innen følgende tre prioriterte tematiske områder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Prosjektmidler til digitalisering av grunnskolelærerutdanningen

Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2018, og som varer i tre år. Midlene skal gå til digitalisering av grunnskolelærerutdanningen

Søk om prosjektmidler

Mer informasjon om denne engangsutlysningen finner du her Søknadsfrist 1. okt 2017

Ved Norgesuniversitetet har vi en ledig fast stilling for en dyktig pedagog med erfaring fra IKT i læring innen høyere utdanning. Vi søker deg som er opptatt av digitalisering av læringsprosesser og vurderingsformer, og av læring i en digital tid.

I en ny rapport oppsummerer Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring innspillene sentrale utdanningsinstitusjoner har gitt til stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning".  

Videoforelesning.no er en videobasert ressursbank for planlegging, produksjon og bruk av korte undervisningsvideoer. Tjenesten er utviklet ved Universitetet i Agder.

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

KnowHow EdTech

tir26sep2017
Stavanger

KnowHow EdTech er en nordisk EdTech-konferanse som arrangeres i Stavanger 26.

Høstkonferansen 2017

ons27sep2017
Scandic Ishavshotell, Tromsø

Norgesuniversitetets Høstkonferanse arrangeres 27. og 28. september 2017 på Scandic Ishavshotell i Tromsø.

Spor 2017 og EVU Forum: Nasjonal konferanse om innovasjon i fleksibel utdanning

ons18okt2017
Lillehammer

Programmet vil veksle mellom foredrag i plenum, innlegg i parallelle sesjoner og interaktive workshops. På programmet står blant annet;