Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Til hausten blir vi Diku

Gå ikkje glipp av aktuelle saker og nyhende nyttige for deg som jobbar med utdanning. No kan du registrere deg på mottakarlista for å halde deg oppdatert om utlysingar, arrangement og rapportar frå det nye direktoratet.

Illustrasjon av foreleser som får en lys ide
Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet vil lyse ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2019 med søknadsfrist 2018. Midlene skal lyses ut i regi av den nye nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning.

Vi lyser ut utviklingsmidler for toårige prosjekter med oppstart i 2019. Utlysningen skal fremme prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. 

Færre av søknadene om midler fra Norgesuniversitetet fokuserer nå på teknologien i seg selv. I stedet søker de å løse faglige eller pedagogiske og didaktiske utfordringer.

Tradisjon tro inviterer vi til høstkonferanse i Tromsø også i år. Hold av datoene 19. og 20. september. 

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

Høstkonferansen 2018

ons19sep2018
Scandic Ishavshotel

Tradisjon tro inviterer vi til høstkonferanse om digitalisering for utdanningskvalitet i Tromsø også i år. Datoene er 19. og 20. september. 

Learning with MOOCS 2018

ons26sep2018
Madrid

MOOCs for All – A Social and International Approach

KnowHow EdTech

tor27sep2018
Stavanger

KnowHow EdTech er en nordisk EdTech-konferanse.