front-students.jpg

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyste nylig ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2017, og som varer i inntil to år. Midlene skal gå til prosjekter innenfor tre innsatsområder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Prosjektet "Sykepleie går aMOOC" er nominert til utdanningprisen ved Helsefak på UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet fekk støtte frå Noregsuniversitetet i 2015. 

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har fleire digitaliseringsprosjekt bidratt til auka bevisstgjering om kva som er god undervisning. 

Det europeiske kunnskapsnettverket BizMOOC har utarbeidd ein praktisk guide til alle som ønsker å lage eller gjennomføre ein MOOC. 

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

Læringsfestivalen

man8mai2017
NTNU, Realfagsbygget

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Workshop om digital vurdering i høyere utdanning

ons10mai2017
NTNU, Moholt

Norgesuniversitetet og ekspertgruppen for digital vurdering har gleden av å invitere til workshop på NTNU 10. mai 2017.

EMOOCs 2017

man22mai2017
Madrid

Europa leder an i MOOC-utviklingen. Konferansen løfter fram innovative prosjekter og forskning innenfor området.