front-students.jpg

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2018, og som varer i to år. Midlene skal gå til prosjekter innen følgende tre prioriterte tematiske områder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

UiB er godt fornøyd med Canvas, som er den nyvalgte, foretrukne LMS-plattformen for store deler av norsk UH-sektor.

24. oktober er det klart for to nye webinarer fra UH-ped nettverket. Påmeldingsfrist er 20. oktober.  

Årets høstkonferanse ble arrangert i Tromsø 27.-28. september. Presentasjonene og videoer fra to lærerike dager er nå tilgjengelig. 

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

Nasjonal konferanse om vurdering i høyere utdanning

man16okt2017
UiA, Kristiansand

Universitetet i Agder ønsker deg velkommen til nasjonal konferanse om vurdering i høyere utdanning ved campus Kristiansand.

Spor 2017 og EVU Forum: Nasjonal konferanse om innovasjon i fleksibel utdanning

ons18okt2017
Lillehammer

Programmet vil veksle mellom foredrag i plenum, innlegg i parallelle sesjoner og interaktive workshops. På programmet står blant annet;

Webinar, UH-ped

tir24okt2017

For at flere skal få nytte av spisskompetansen innen UH-pedagogikk, tilbyr Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk seks webinarer inneværende år.