Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Illustrasjon av foreleser som får en lys ide
Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet vil lyse ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2019 med søknadsfrist 2018. Midlene skal lyses ut i regi av den nye nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) lyser med dette ut inntil 42 millioner kroner til kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning. Målet med midlene er økt kvalitet i utdanningene ved fagskolene og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Diku fikk 46 søknader om prosjektmidler tilknyttet utlysningen Digitalisering for utdanningskvalitet 2019. Utlysningen hadde tre tematiske områder og av de 46 søknadene var 9 innen digital vurdering, 11 innen digitale læringsformer for arbeidslivet og 26 innen aktiv læring. 

Vinneren av Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018, ePraksis fra Høgskulen på Vestlandet, startet som et kvalitetsutviklingsprosjekt med støtte fra Norgesuniversitetet. 

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

SXSW EDU

man4mar2019
Austin, Texas

The SXSW EDU® Conference & Festival fosters innovation in learning by hosting a community of optimistic, forward-thinking, purpose-driven stakeholders with a shared goal of impacting the future

TIK Anniversary Conference 2019

ons20mar2019
Universitetet i Oslo

The Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK) celebrates its 20th anniversary on March 20th, 2019. Hør Kristin Halvorsen, Tanja Storsul m. fl.

EUNIS 2019

ons5jun2019
Trondheim