Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Utlysing av prosjektmiddel for 2017

Noregsuniversitetet lyser ut prosjektmiddel for prosjekt med oppstart i 2017, og som varer i inntil to år. Midla skal gå til prosjekt innanfor tre innsatsområde:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Kven kan søke?

Alle norske, akkrediterte universitet og høgskolar kan søke. Institusjonar med utdanningar som er akkreditert som høgre utdanning, kan også søke.

Gå til kriteria for prosjektmiddel

På Noregsuniversitetet sin haustkonferanse i Tromsø 27. og 28. september blir det delt røynsler frå aktive prosjekt, og vi gir rettleiing til dykk som søker middel.

Fram til søknadsfristen 20. oktober kan du få rettleiing på telefon eller via nettmøte. Ta kontakt med Ida Grepperud.

 

 

Prosjekter som har fått støtte

Nr Prosjekt Institusjon
P18/2017 Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland Høgskolen på Vestlandet
P02/2017 Implementing formative assessment through digital portfolios Høgskolen på Vestlandet
P20/2017 Høyskolen Kristiania Flex - nye fleksible og studentaktive gjennomføringsmodeller for campus og nett Høyskolen Kristiania
P22/2017 Interaktivt virtuelt feltarbeid Nord universitet
P23/2017 Studenter som forskningsteam Nord universitet
P27/2017 Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom Norges musikkhøgskole
P30/2017 Familien Rød Tråd Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P33/2017 GEO GO Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P34/2017 Klasseromsquiz i Matematikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P10/2017 Digital opplæring for de som arbeider med barn med autismespekterforstyrrelser OsloMet
P11/2017 Digitale læringsverktøy i utviklingen av arbeidsplassen som læringarena i barnehagelærerutdanningen OsloMet
P12/2017 Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - selvbestemt prevensjon - ungdomsseksualitet OsloMet
P36/2017 Davvi guovddážis - Focus on the North Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
P37/2017 Automatisk formativ og summativ vurdering UiT Norges arktiske universitet
P41/2017 ProDiG Universitetet i Agder
P42/2017 "Firenighet" - tre kurs for arbeidslivet i ny pedagogisk model Universitetet i Bergen
P43/2017 Bedre språk, bedre jurister Universitetet i Bergen
P48/2017 Teaching and Learning in the Digital Age: Online Tools and Assessment Practices Universitetet i Bergen
P14/2017 Et mangfold av digitale vurderingsformer i helsefag for vernepleierstudenter Universitetet i Sørøst-Norge