prosjektmidler

22 prosjekter får støtte for 2018

Norgesuniversitetet fikk inn i alt 63 søknader om støtte til prosjekter i fleksibel høyere utdanning. Av disse er 22 innvilget støtte.

Ny app førebur lærarstudentar på kvardagen som ventar

Anders Grov Nilsen, prosjektleiar for "Lærar for ein dag"

Høgskulen på Vestlandet har utvikla ein læringsapp som skal førebu lærarstudentar på situasjonar dei kan møte i klasserommet. 

Fem grunnskolelærerutdanninger får prosjektmidler

Av elleve søknader er fem prosjekter innvilget støtte til digitalisering av grunnskolelærerutdanningene. 

Stor interesse for å digitalisere lærerutdanningene

11 prosjekter fra 10 ulike institusjoner har søkt om midler til digitalisering av grunnskolelærerutdanningene. Til sammen er det søkt om 198 millioner kroner. 

Budsjettveiledning Norgesuniversitetets prosjektmidler 2018

I forbindelse med utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler for 2018 har vi laget en screencast til hjelp i utforming av budsjett for prosjektsøkere.

Norgesuniversitetet lyser ut 89,6 mill. til digitalisering av grunnskolelærerutdanning

Undervisningssituasjon med teknologi

Vi lyser ut midler til store prosjekt hvor hele grunnskolelærerutdanninger får muligheten til å bygge digital kompetanse i alle ledd.

Gullgraving i Norgesuniversitetets prosjekter

Våre prosjekter prøver ut digitale verktøy i undervisningen for å utvikle nye fleksible studietilbud, og for å gi mer aktiv og tilpasset læring. Nå har vi samlet erfaringene fra tidligere prosjekter i en egen rapport. 

Søk prosjektmidler for 2018

Studenter samarbeider med digitale verktøy

Norgesuniversitetet lyser ut midler til prosjekter med oppstart i 2018. Midlene går til prosjekter som utvikler aktiv læring, digitale læringsformer for arbeidslivet eller digital vurdering.

Prosjektmidler til fagskoleutdanningen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kunnskapsdepartementet lyser ut midler for kvalitetsutvikling av fagskoleutdanningen. Midlene tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til bruk av teknologi for læring. 

Sider