Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

praksis

Forsket på NUV-prosjekt om nettbrett i praksisveiledning - ble nominert til pris

Nettbrett i praksisveiledning

Formidling fra prosjektet Nettbrett i praksisveiledning er nominert til Universitetsforlagets pris for «Årets tidsskriftsartikkel». Prosjektet var et samarbeid mellom Universitetet i Agder og UiT Norges arktiske universitet og mottok støtte fra Norgesuniversitetet. 

Tema: 

Kommersialiserer forskningsfunn med satsing på veiledningsteknologi

Illustrasjonsbilde av MOSO i bruk

Et forskningsprosjekt ved UiA og UiT har resultert i et nyetablert aksjeselskap. MOSO AS utvikler skreddersydd programvare som skal bidra til å styrke praksisveiledningens kvalitet. 

Tema: 

Nettbrett gir aktive praksisstudentar

Nettbrett i praksisveiledning

Bruk av nettbrett i lærarutdanninga si praksisrettleiing bidrar til at studentane blir sterkare involvert i kvarandre si læring. 

Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningen

Ved Høgskolen i Telemark har de utviklet rutiner, verktøy og modeller for læring som kan sikre kvaliteten på praksisoppfølgingen av den nettbaserte grunnskolelærerutdanningen.

Betre læringsaktivitetar i matte gjennom spel

Målet er å lage eit studietilbod i matematikk i lærarutdanninga som set fokus på praksisbaserte og utviklingsorienterte opplegg for læring, samt å utvikle nye digitale læringsressursar.

Analyserer medisiner i virtuelt laboratorium

Prosjektet «Samarbeid i virtuelle miljø» vektlegger utvikling og gjennomføring av praktisk laboratorievirksomhet i et virtuelt miljø samt bruk

Klasseledelse i et virtuelt opplæringsmiljø

Klasseledelse som dataspill: Øv deg på å lede en skoleklasse i en datasimulator.