Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

omvendt undervisning

Stor suksess med digitalisert videreutdanning

Styrt selvstudium, jevn studieprogresjon og aktiv læring har vært nøkkelen til suksess for videreutdanningen UiB tilbyr i samarbeid med utdanningsselskapet Addisco. 

– Ja, man kan lære seg arabisk på nett

Det er konklusjonen etter at UiB for første gang har gjennomført et nettbasert innføringskurs i arabisk, basert på prinsippene for omvendt undervisning. 

Digitale løsninger støtter opp om aktive læringsformer

Prosjektleder Inger Therese Øvrum og emneansvarlig Siv Merethe Kapstad i HSN-prosjektet "Gangen i en barnevernsak".

En digital dynamisk læringssti har gitt større fleksibilitet i barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 

Digital didaktikk i friluftslivsfag

Norges idrettshøgskole (NIH) tar i bruk digital teknologi for å bidra til økt læring i friluftslivsfag. 

Digitalt språkmiljø

Ved hjelp av digitale verktøy fekk sørsamisk-studentane ved Nord universitet tilgang til eit språkmiljø for å øve kommunikativ kompetanse. 

Digitaliserer PT-utdanningen

Ved Norges idrettshøgskole (NIH) bruker de digitale læringsressurser for å gjøre kandidatene bedre i stand til å mestre yrkesrollen som personlig trener. 

Flippar klasserommet på universitetskurs for bakarar

Noregs miljø- og biovitenskapelege universitet (NMBU) utviklar ein pool av digitale læringsressursar som skal komme ulike bransjar i matsektoren til gode.

Snarfilm engasjerer studentene

På Høgskolen i Sør-Trøndelag lager lærerne små filmsnutter de kan bruke i undervisningen.

Bedre resultater med video

Ved et amerikansk universitet gjorde studentene det bedre når vanlige forelesninger ble erstattet med video.

Sider