omvendt undervisning

Stor suksess med digitalisert videreutdanning

Styrt selvstudium, jevn studieprogresjon og aktiv læring har vært nøkkelen til suksess for videreutdanningen UiB tilbyr i samarbeid med utdanningsselskapet Addisco. 

– Ja, man kan lære seg arabisk på nett

Det er konklusjonen etter at UiB for første gang har gjennomført et nettbasert innføringskurs i arabisk, basert på prinsippene for omvendt undervisning. 

Digitale løsninger støtter opp om aktive læringsformer

Prosjektleder Inger Therese Øvrum og emneansvarlig Siv Merethe Kapstad i HSN-prosjektet "Gangen i en barnevernsak".

En digital dynamisk læringssti har gitt større fleksibilitet i barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 

Digital didaktikk i friluftslivsfag

Norges idrettshøgskole (NIH) tar i bruk digital teknologi for å bidra til økt læring i friluftslivsfag. 

Digitalt språkmiljø

Ved hjelp av digitale verktøy fekk sørsamisk-studentane ved Nord universitet tilgang til eit språkmiljø for å øve kommunikativ kompetanse. 

Digitaliserer PT-utdanningen

Ved Norges idrettshøgskole (NIH) bruker de digitale læringsressurser for å gjøre kandidatene bedre i stand til å mestre yrkesrollen som personlig trener. 

Flippar klasserommet på universitetskurs for bakarar

Noregs miljø- og biovitenskapelege universitet (NMBU) utviklar ein pool av digitale læringsressursar som skal komme ulike bransjar i matsektoren til gode.

Snarfilm engasjerer studentene

På Høgskolen i Sør-Trøndelag lager lærerne små filmsnutter de kan bruke i undervisningen.

Bedre resultater med video

Ved et amerikansk universitet gjorde studentene det bedre når vanlige forelesninger ble erstattet med video.

Sider