Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

nettstudier

Ny italiensk MOOC-plattform

15 italienske universitet står bak den nye MOOC-plattforma EduOpen.

Petter Kongsgården kåret til årets nettlærer

Petter Kongsgården mottar prisen som årets nettlærer.

Petter Kongsgården, høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, ble nylig tildelt prisen som årets nettlærer av bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN).

Nettbasert opplæring i litterær analyse

Prosjektgruppa i LiCOR. Frå venstre: Shervin Danai, Tim Saunders, Silje E. Sandbrekkene og Svenn-Arve Myklebost.

Høgskulen i Volda utviklar ein digital ressurs som skal gi engelskstudentane grunnleggande opplæring i lesing og tolking av litteratur.

Nettkurs i seksuell helse og rettigheter

For å øke seksualkunnskapen i både utdanning og arbeidsliv, tilbyr HiOA et nettkurs i seksuell helse og rettigheter.

Samarbeid gav økt kvalitet på læringsressursane

Hausten 2014 lanserte institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet, eit campusbasert innføringsemne i fysikk.

Vind i seilene for MOOC i Europa

MOOCs in Europe

MOOC har vært hyllet som endringsagent og avskrevet som hype. Fenomenet består og har vist seg tilpasningsdyktig.

Ny teknologi krever ny kunnskap

Digitale medier har revolusjonert kommunikasjonsbransjen. Derfor har Høgskolen i Lillehammer utviklet et nettbasert studium i digital sikkerhetskultur.

Erfaringer fra norske MOOC-er

Eksperter med erfaringer fra en rekke norske MOOC-prosjekter delte innsiktene sine på MOOC Unconference i Halden 13. april.

Nettbasert kurs i pasient- og brukerrettet dokumentasjon

Høgskolen i Østfold (HiØ) har, sammen med Fredrikstad og Sarpsborg kommune, utviklet et nettbasert kurs som skal bidra til opplæring i dokumentasjon av helsehjelp.

Sider