Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Prosjektmidler for 2019

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Norgesuniversitetet/SIU planlegger å lyse ut prosjektmidler også for 2019, det vil si med søknadsfrist høsten 2018 og tildeling i 2019. 

Det er fortsatt usikkert når utlysningen vil være klar. Vi er midt inne i en fusjonsprosess, og skal koordinere Norgesuniversitetets midler med utlysning av prosjektmidler i regi av den nye nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning. Vi venter på noen avklaringer fra Kunnskapsdepartementet, og kan ikke gå ut med dato for neste utlysning før disse er på plass. 

Vi annonserer utlysningen i alle våre kanaler så snart den er klar, blant annet på nettsiden, via nyhetsbrevet vårt og i sosiale medier. 

Skriv ny kommentar