Du er her

IKT i barnehagen

Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Tromsø har fått prosjektstøtte fra Norgesuniversitetet for å utvikle et studietilbud (30 stp) i "IKT i barnehagen". Oppstart av studietilbudet vil være høsten 2007. Ny rammeplan og temahefte om IKT i barnehagen øker også fokuset på bruk av digitale verktøy, både som del av den pedagogiske virksomheten, og som hjelpemiddel i dokumentasjon og kommunikasjon mellom barnehage og hjem. IKT kan være nyttig i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, gjennom å la barn få se at digitale medier kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. I skolen vil barna møte den digitale hverdag allerede fra første trinn i form av at digital kompetanse er definert som den 5. basisferdighet, og det vil være naturlig at barnehagene følger opp dette og lar barna bli kjent med digitale medier før de begynner på skolen. Dette reiser nye utfordringer og problemstillinger til barnehagene – og vi ønsker å se nærmere på dette ut i fra problemstillingen:

”Hvordan kan barnehagen ta i bruk digital teknologi som skapende verktøy i det pedagogiske arbeidet?

”Krav til samarbeid og kommunikasjon med foreldre, barnehager og samfunnet utfordrer barnehagen på hvordan de kan og bør ta i bruk Internett for kommunikasjon og samhandling.

Vi vektlegger læring og kjennskap til varierte digitale verktøy og hvordan disse kan brukes pedagogisk i barnehagen. For å i møtekomme rammeplanens krav til dokumentasjon og barns medvirkning vil vi bruke digitale verktøy. Dette prosjektet vil være et nettbasert studietilbud som i første omgang retter seg mot pedagogisk personale i barnehager. Det vil være et tilbud om videreutdanning innen bruk av IKT og digitale medier i det daglige arbeidet i barnehagen. Sentrale temaer som berøres vil være:

Hvordan ta i bruk digitale verktøy i dokumentasjon overfor foreldre og andre?

Hvordan ta i bruk en læringsplattform (LMS) i foreldresamarbeid?

Hvordan er barns digitale hverdag? Hvorfor bør barnehagen ta i bruk digitale verktøy?

Etikk, sikkerhet og opphavsrett på internett.

Kontaktperson

Tor Åge S, Risnes

Studietilbud som utvikles