Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Prosjektarkivet

Nr Prosjekt Institusjon Utlysning
P08/2018 Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER Universitetet i Sørøst-Norge 2018
P10/2018 Optiker på et brett Universitetet i Sørøst-Norge 2018
P14/2017 Et mangfold av digitale vurderingsformer i helsefag for vernepleierstudenter Universitetet i Sørøst-Norge 2017
P23/2016 Multimodal læringsressurs i Kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring. Universitetet i Sørøst-Norge 2016
P24/2016 Gangen i en barnevernsak - en digital dynamisk læringssti Universitetet i Sørøst-Norge 2016
P19/2015 En reise gjennom kroppen - forstå god helse Universitetet i Sørøst-Norge 2015
P05/2014 Optiker - første kontakt for bedre syn Universitetet i Sørøst-Norge 2014
P27/2013 Fleksibel utdanning - Teknologiske fag Universitetet i Sørøst-Norge 2013
P29/2013 Profesjonsspesifikke veilederutdanninger Universitetet i Sørøst-Norge 2013
P30/2012 Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningen Universitetet i Sørøst-Norge 2012
P31/2012 POLITIKERSKOLEN på nett Universitetet i Sørøst-Norge 2012
P43/2010 Etablering av næringsrettet mastergradsstudium i fri programvare Universitetet i Sørøst-Norge 2010
P14/2009 Utvikling og evaluering av pedagogiske løsninger for fleksibel læring i et fellesnordisk utdanningstilbud innen sår Universitetet i Sørøst-Norge 2009
P26/2008 Nettbaserte studier i formgiving, kunst og håndverk Universitetet i Sørøst-Norge 2008
P22/2006 Nye vurderingsformer - en katalysator for endring av læringsarbeid Universitetet i Sørøst-Norge 2006
P14/2005 Totalkvalitetsledelse-institusjonssamarbeid og Fjernundervisning Universitetet i Sørøst-Norge 2005
P45/2005 Utvikling av modulbasert, nettstøttet påbyggingsstudium på masternivå i faglitterær skriving, 30 studiepoeng Universitetet i Sørøst-Norge 2005
P71/2004 Fordypningsmoduler for videreføring av arbeid med integrering av IKT i grunnskole og videregående utdanning Universitetet i Sørøst-Norge 2004