Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Om prosjektmidlene

1. januar ble Norgesuniversitetet fusjonert med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Program for kunstnerlig utviklingsarbeid (PKU) til et nytt direktorat under Kunnskapsdepartementet. I september blir dette formelt opprettet som Diku – Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Diku vil videreføre og videreutvikle virkemidlene til de fusjonerte virksomhetene.

I tråd med dette, og i forlengelse av Kunnskapsdepartementets føringer for Norgesuniversitetet i 2017 og 2018, lyser Diku ut utviklingsmidler for toårige prosjekter med oppstart i 2019 innen de samme tre prioriterte tematiske områdene som tidligere:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Søknadsfrist er innen utgangen av 22. oktober 2018, med tildeling og oppstart i 2019.

Andre midler fra kvalitetsarenaen

Under Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning utlyses for første gang 40 millioner kroner for å fremme studentaktiv læring og vurderingsformer som fremmer læring (Program for studentaktiv læring). Søknadsfrist er 10.12.2018

Program for studentaktiv læring

Utlysning av utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning 2019