fremmer utvikling og bruk av digitale læringsformer i høyere utdanning og i samarbeidet med arbeidslivet

Søk om prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser i år ut 12,5 millionar i prosjektmiddel for prosjekt med oppstart i 2016 og som varer i inntil to år. Midla skal gå til prosjekt innan to innsatsområde:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
     

Kven kan søke?
Alle norske, akkrediterte universitet og høgskolar kan søke. Institusjonar med utdanningstilbod akkreditert som høgre utdanning, kan også søke.

Søknadsprosess
Norgesuniversitetet har tidlegare hatt ein totrinns søknadsprosess med prekvalifisering om våren og søknadsfrist med behandling av endelege søknadar kvar haust. I år legg vi om desse rutinane, og går over til ein søknadsfrist: 15. oktober 2015.

Gå til kriteria for prosjektmiddel

Norgesuniversitetet sin Haustkonferanse med søkerseminar vil arrangerast i Tromsø 15. og 16. september.