fremmer utvikling og bruk av digitale læringsformer i høyere utdanning og i samarbeidet med arbeidslivet

Søk om prosjektmidler

Noregsuniversitetet lyser årleg ut prosjektmiddel for utviklingsprosjekt knytta til digitalisering ved universitet og høgskolar. Tidlegare hadde vi ein totrinns søknadsprosess med prekvalifisering om våren og søknadsfrist med behandling av endelege søknadar kvar haust. I år la vi om desse rutinane, og gjekk over til ein søknadsfrist. Fristen i 2015 var 15. oktober. 

Prosjektmidla for 2016 går til prosjekt innan to innsatsområde:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet

Neste søknadsfrist
Neste moglegheit til å søke er hausten 2016. 

Alle norske, akkrediterte universitet og høgskolar kan søke. Institusjonar med utdanningstilbod akkreditert som høgre utdanning, kan også søke.