Søk om prosjektmidler

Norgesuniversitetet har bevilget prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2017, og som varer i inntil to år. Midlene skal gå til prosjekter innenfor tre innsatsområder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Hvem kan søke prosjektmidler hos oss?

Alle norske, akkrediterte universiteter og høgskoler kan søke. Institusjoner med utdanninger som er akkrediterte som høyere utdanning, kan også søke. 

Nysgjerrig på pågående prosjekter?

Her er et hefte med korte beskrivelser av aktive prosjekter i 2016:

Prosjekter vi har støttet

De siste prosjektene
"Firenighet" - tre kurs for arbeidslivet i ny pedagogisk model
Automatisk formativ og summativ vurdering
Bedre språk, bedre jurister
Davvi guovddážis - Focus on the North Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
Digitale læringsverktøy i utviklingen av arbeidsplassen som læringarena i barnehagelærerutdanningen Høgskolen i Oslo og Akershus
Et mangfold av digitale vurderingsformer i helsefag for vernepleierstudenter HSN sin logo
Familien Rød Tråd
GEO GO
Høyskolen Kristiania Flex - nye fleksible og studentaktive gjennomføringsmodeller for campus og nett Høgskolen Kristiania
Implementing formative assessment through digital portfolios
Interaktivt virtuelt feltarbeid
Klasseromsquiz i Matematikk
ProDiG Universitetet i Agder
Studenter som forskningsteam
Teaching and Learning in the Digital Age: Online Tools and Assessment Practices
Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom Norges musikkhøgskole
Active Learning Module for Emergency Management Professionals using Virtual Reality Høgskolen i Molde
Aktiv læring med bruk av SimPad
Den reflekterende treneren Norges idrettshøgskole
Digital forskningsmetode
Digital Helse-Lab
Forsøksdyrkurssamarbeid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Gangen i en barnevernsak - en digital dynamisk læringssti HSN sin logo
Klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for opplæring av studenter og ansatte i primærhelsetjenesten
Lærar for ein dag
Multimodal læringsressurs i Kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring. HSN sin logo
Nettarabisk-studentaktive læringsformer
Omvendt klasserom som arbeidsmåte i mastergradsutdanningen i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger
Samarbeidslæring og digitale arbeidsformer i kammermusikkfaget Norges musikkhøgskole
SimFish - Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture
Strafferetten i ny drakt
Verdiskapende lederskap i arbeidslivet
”Learning factories in manufacturing industry and education”