Om prosjektmidlene

Norgesuniversitetet/SIU planlegger å lyse ut prosjektmidler også for 2019, det vil si med søknadsfrist høsten 2018 og tildeling i 2019.

Det er fortsatt usikkert når utlysningen vil være klar. Vi er midt inne i en fusjonsprosess, og skal koordinere Norgesuniversitetets midler med utlysning av prosjektmidler i regi av den nye nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning. Vi venter på noen avklaringer fra Kunnskapsdepartementet, og kan ikke gå ut med dato for neste utlysning før disse er på plass.

Prosjekter vi har støttet

De siste prosjektene
Å bygge hjerner
A digital learning environment for field based geoscience teaching
Blended active learning of statistics
Det usagte i kommunikasjon
Digital læring i arbeidslivet
Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat)
DOUPPT
Elektronisk studentvurdering (ESV) i praksisstudier bachelor sykepleie
En flipped classroom modell for campus, ekstern campus og nettstudenter
Etnografi som kunstnerisk forskning
Ett steg til - MOOC for norskopplæring på A2-nivå
Feltbasert studentforskning i det digitale uteklasserommet
FLIGG-II (Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk II)
Flipping conservation with iNnovative and sustainable IT Tools (FliNT)
Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER HSN sin logo
Kunnskapsbasert habilitering
Min drømmeeksamen Høgskolen Kristiania
Optiker på et brett HSN sin logo
SAMGen: StudentAktivt undervisningsopplegg innen Medisinsk Genetikk
Studentaktive læringsformer og bruk av digital læringsplattform for økt engasjement og kvalitet
Veien mot kritisk tenkning: studentaktive læringsformer i russisk historie og kultur
"Firenighet" - tre kurs for arbeidslivet i ny pedagogisk model
Automatisk formativ og summativ vurdering
Bedre språk, bedre jurister
Davvi guovddážis - Focus on the North
Digital opplæring for de som arbeider med barn med autismespekterforstyrrelser
Digitale læringsverktøy i utviklingen av arbeidsplassen som læringarena i barnehagelærerutdanningen
Et mangfold av digitale vurderingsformer i helsefag for vernepleierstudenter HSN sin logo
Familien Rød Tråd
Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland
GEO GO
Høyskolen Kristiania Flex - nye fleksible og studentaktive gjennomføringsmodeller for campus og nett Høgskolen Kristiania
Implementing formative assessment through digital portfolios
Interaktivt virtuelt feltarbeid
Klasseromsquiz i Matematikk
ProDiG
Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - selvbestemt prevensjon - ungdomsseksualitet
Studenter som forskningsteam
Teaching and Learning in the Digital Age: Online Tools and Assessment Practices
Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom