skal fremme bruk av teknologi for læring i høyere utdanning, og i utdanninger utviklet i samarbeid med arbei

Søk om prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2017, og som varer i inntil to år. Midlene skal gå til prosjekter innenfor tre innsatsområder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Hvem kan søke?

Alle norske, akkrediterte universiteter og høgskoler kan søke. Institusjoner med utdanninger som er akkrediterte som høyere utdanning, kan også søke.