Om prosjektmidlene

1. januar ble Norgesuniversitetet fusjonert med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Program for kunstnerlig utviklingsarbeid (PKU) til et nytt direktorat under Kunnskapsdepartementet. I september blir dette formelt opprettet som Diku – Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Diku vil videreføre og videreutvikle virkemidlene til de fusjonerte virksomhetene.

I tråd med dette, og i forlengelse av Kunnskapsdepartementets føringer for Norgesuniversitetet i 2017 og 2018, lyser Diku ut utviklingsmidler for toårige prosjekter med oppstart i 2019 innen de samme tre prioriterte tematiske områdene som tidligere:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Søknadsfrist er 22. oktober 2018, med tildeling og oppstart i 2019.