Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Studenter som forskningsteam

Forskningsbaserte læreprosesser

Prosjektets hovedmål er å benytte ulike forskningsmetoder som pedagogisk metode for å la studentene aktivt skape kunnskap ved å jobbe som forskningsteam i ulike faser av forskningsprosessen: problemstilling – valg av metode – datainnsamling – analyse –resultater – formidling. Prosjektet skal også prøve ut og gi opplæring i aktuelle digitale forskningsverktøy som kan nyttes i læringsprosessen for studenter i forskningsteam.

Prosjektet har som mål å utvikle en verktøykasse for forskningsverktøy med opplæringsressurser, samt en metodikk for «forskning som pedagogisk metode».

Metodikken vil ha fokus på:

Ulike forskningsmetoder Ulike forskningsverktøy Lærerrollen

 

I og med at en forskningsprosess gjerne tar svært lang tid, ønsker vi å utvikle en metodikk for fag innen høyere utdanning hvor man i stedet for å jobbe med kun ett større forskningsprosjekt (f.eks masteroppgave) legger til rette for at studentene sammen kan bidra til å skape kunnskap ved å delta i deler av forskningsprosessen og ved å fokusere på mindre omfattende problemstillinger.

Det finnes mange forskjellige digitale verktøy som er nyttige i ulike faser av en forskningsprosess, alt fra litteratursøk via biblioteksdatabaser, idemyldring vha. brainstormingsverktøy, innsamling av data via digitale spørreskjema, analyse av data i statistikkprogram og kvalitative analyseprogram mm.

Forskningsbasert kunnskap er en viktig konkurransefordel for Norge, og prinsippet om forskningsbasert undervisning har vært grunnleggende for organisering av høyere utdanning i Norge.

Prosjektet skal prøve ut ulike løsninger i 3 piloter («Game lab» ved spill og opplevelsesteknologi-studiet og «Opplevelsesbasert verdiskaping med feltkurs» ved geografistudiet ved Nord Universitet, samt i emnet «Arbeid med litteratur-review» ved Høgskulen på Vestlandet).

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 

Kontaktperson

Line Kolås
Førsteamanuensis
Telefon: 
74112226 / 95231984

Studietilbud som utvikles