Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

GEO GO

Spillbasert tilnærming til feltkurs

Sommeren 2016 ble mobil appen Pokémon Go ekstrem populær og fikk mange unge til å gå ut for å fange Pokemon figurer. I GEO GO vil vi bruke tilsvarende teknologier, men i stedet for å jakte på virtuelle Pokémon figurer vil studenter gå på "skattejakt" etter spesielle og interessante geografisk stedsfestede elementer. Hensikten med de fleste feltkurs er å trene studenter i observasjon. For mange er dette en type taus kunnskap som er vanskelig å formidle og som er vanskelig å tilegne seg. For å hjelpe studentene til å ha feltkursoppdraget mer i fokus samtidig som dette oppleves som lystbetont, vil vi utforske hvordan spillbaserte app'er kan bidra til å aktivisere studentene på feltkurs.

Feltkursrapport er en vanlig læringsaktivitet etter feltkurs, men blir ofte ikke gjennomført på grunn av ressursmangel ved lærerstedene. En oversett ressurs er imidlertid studentene selv som vil kunne ha stor læringseffekt av å vurdere hverandres feltkursrapporter. Som alternativ til feltkursrapport vil vi i GEO GO også tilrettelegge for andre former for feltkursrapport, for eksempel digital felthåndbok der studenter kan utfordres til å knytte faglige debatter til en virkelig kontekst (feltkursområdet), eller ved å videreutvikle læringsapplikasjonene som brukes for å forberede studenter til feltkurs. Dette kan utvikle seg over år og studenter kan slik bidra til utvikling av læringsressurser.

GEO GO har som mål å utvikle feltkursmetodikk og pedagogisk tilpasset geografisk informasjonsteknologi (GIT) for læringsaktiviteter som kan brukes før, under og etter feltkurs. Forventet resultat av dette er at feltkurs blir mer utforskende, motiverende og aktiviserende.

GEO GO vil gjennomføre omvendt undervisning og erstatte flere feltkurs-forberedende forelesninger med GIT-baserte læringsapplikasjoner. Ved å studere kart, bilder, (drone)videoer m.m. vil studenter gjøre seg kjent med feltkursområdet, oppdraget for feltkurset og de kan løse faglige oppgaver individuelt eller som samarbeidslæring.

Detaljer

Fagområde: 
Naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag

Kontaktperson

Jan Ketil Rød
Professor
Telefon: 
73592772

Studietilbud som utvikles