Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Å bygge hjerner

Å bygge hjerner. Et hjernebyggesett av pluggbare, elektriske nevroner for bruk i realfagundervisningen

Vi skal utvikle et elektronisk hjernebyggesett som består av pluggbare, elektroniske nevroner. I tillegg skal vi implementere bruken av hjernebyggesettet i en omvendt undervisningsdesign om temaet nervesystemet. Hjernebyggesettet skal utvikles av studenter ved institutt for elektroniske systemer gjennom bruk av forskning som læring. Hjernebyggesettet skal implementeres i en omvendt klasseromdesign av studenter ved institutt for lærerutdanning.

Vi skal oppnå prosjektets mål gjennom fem følgende aktiviteter: (1) utvikling av hjernebyggesettet med tilhørende digitale ressurser, (2) implementering av hjernebyggesettet i en omvendt klasseromsdesign, (3) testing av hjernebyggesettet i en omvendt klasseromsdesign for lærerstudenter, (4) erfaringsdeling og (5) revidering av emner.

Vi gjennomfører dette prosjektet fordi vi mener at kunnskap om nervesystemet er viktig, og fordi temaet er komplekst og lite tilgjengelig for studentene. Undervisningen blir derfor ofte forelesningspreget, noe som kan redusere motivasjonen og dermed også læringsutbytte. Det er derfor et stort pedagogisk behov for læringsverktøy som konkretiserer og tilrettelegger for studentaktive undervisningsmetoder i dette temaet.

Prosjektets resultater vil fremme kvaliteten i utdanningen på tre viktige måter. For det første vil hjernebyggesettet gjøre nervesystemet mer konkret og tilgjengelig for studentene. For det andre vil implementering av hjernebyggesettet i en omvendt klasseromdesign tilby en konkret studentaktiverende undervisningsmåte å anvende hjernebyggesettet på. For det tredje endres fokuset på opplæringen fra enkeltnevroners oppbygning og funksjon til nervenettverkenes oppbygning og funksjon, noe vi mener gir en bedre forståelse av hvordan nervesystemet fungerer, og som vi mener gir et mer anvendelig kunnskapsgrunnlag generelt. Alle utdanninger som har nervesystemet i sin utdanningsportefølje vil kunne ha nytte av prosjektets resultater.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Kontaktperson

Pål Kvello
Førsteamanuensis
Telefon: 
41293667

Studietilbud som utvikles