Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Kim Kristoffersen

Kim Kristoffersen
E-post:
kim.kristoffersen@diku.no
Arbeidsplass: 
Norgesuniversitetet
Stilling: 
Kontorsjef
Telefon: 
458 30 663