fremmer utvikling og bruk av digitale læringsformer i høyere utdanning og i samarbeidet med arbeidslivet

Om Norgesuniversitetet

Gjennom å finansiere utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler, fremmer vi utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksibel utdanning. Vi utvikler også kunnskap og sprer informasjon om utdanningene.

Vi styrker samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet gjennom bruk av læringsteknologier, blant annet gjennom nettverksbygging og prosjektfinansiering.

Vi er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og gir råd til departementet innenfor vårt virkefelt.

Norgesuniversitetet har eget styre og mandat, og er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø.