Om Norgesuniversitetet

Gjennom å finansiere utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler, fremmer vi utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksibel utdanning.

Vi driver også kunnskapsutvikling. Dette gjør vi blant annet gjennom undersøkelsen Digital tilstand og med hjelp av ekspertgrupper, som arbeider tematisk, henter inn, bearbeider og sprer kunnskap om sentrale deler av kunnskapsfeltet.

Vi styrker samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet gjennom bruk av læringsteknologier, blant annet gjennom nettverksbygging og prosjektfinansiering.

Vi er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og gir råd til departementet innenfor vårt virkefelt.

Norgesuniversitetet har eget styre og mandat, og er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø.