Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ny kunnskap om interaksjon i operative team

Inspirert av 22. juli-rapporten utvikler NTNU et nettbasert studium i operativ ledelse. Sentralt i studiet er bruken av elektroniske sensorer for innsamling av atferdsdata fra team i reelle operative situasjoner.

– 22. juli-rapporten peker særlig på kulturparametrene som stoppet beslutningsteamet fra å gjøre det man i etterpåklokskapens navn ser at burde vært gjort. Dette sammenfaller med vår forskning på samspillet i høyytelsesteam. Derfor etablerte vi prosjektet "Operativ ledelse", for å bidra med ny kunnskap som kan trene operative team på møtet med det kaotiske og uforutsette, forteller prosjektleder Endre Sjøvold, som er førsteamanuensis ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Elektroniske sensorer for unik datainnsamling

[]I samarbeid med Human Dynamic Laboratory ved Massachusetts Institute of Technlogy (MIT) utvikler prosjektet bærbare elektroniske sensorer for sanntids automatisert innsamling av interaksjonsdata i grupper.

– Systematisert og automatisert observasjon slik foreslått i dette prosjektet har aldri vært gjort før. Sensorene måler hvordan gruppemedlemmer agerer, om de nærmer seg hverandre eller trekker seg unna. De ser også på hvem som snakker, og måten de snakker på. Vi snakker om millioner av transaksjoner som skal sorteres og kategoriseres i raskt tempo, forklarer Sjøvold, og fortsetter:

– Ambisjonene er høye. Foreløpig er vi ikke i mål. Vi har flere forbedringspunkter vi må få på plass før sensorene kan brukes for vårt formål.

Samarbeid med arbeidslivet

Forsvaret ved Sjøkrigsskolen og Statoil med operativ ledelse er samarbeidspartnere i prosjektet. I tillegg har flere bedrifter med tilsvarende utfordringer bidratt med data.

– Betydningen av det arbeidet vi gjør er stor i de aktuelle bransjene. Dette skyldes økte krav til avkastning og kostnadskutt, samtidig som økt kompleksitet stiller ytterligere krav til forebygging av risiko, sier Sjøvold.

Et viktig aspekt ved prosjektet er å identifisere ting som kan gå galt i en operativ situasjon, for så å drille team for å håndtere utfordringene best mulig. Men hvordan identifiserer man noe som er ulikt det man har trent på?

– De elektroniske sensorene måler samspillet i teamet. Så langt har vi sammenlignet dataene vi får ut av sensorene med mer etablerte metoder. På sikt er målet at sensorene skal kunne forenkle observatørens rolle ved at data analyseres i sanntid, og danner grunnlag for tilbakemeldinger mens den operative situasjonen pågår, forklarer Sjøvold.

Videoforelesninger

Parallelt med videreutviklingen av de elektronisk sensorene, jobber prosjektet med et undervisningstilbud for desentral opplæring av ledere, prosjektledere og deltakere i operativ virksomhet, blant annet fra beredskap, off-shore, kraftleveranse og risikoutsatt industri. Målet er å bidra med overordnet forståelse av hvordan man tenker team, og hvordan kvaliteten og samspillet kan forbedres.

– Vi jobber nå med korte videosnutter som skal bidra til økt kunnskap om temaet. Høsten 2016 kjører vi pilot, sier Sjøvold.

Prosjektet løper ut året. Ved prosjektslutt sitter man igjen med et sett av verktøy og bakgrunnsmateriale, blant annet videoer, som team kan bruke i sin utvikling. Prosjektet har allerede generert mye kunnskap som er systematisert i flere masteroppgaver, og formidlet på konferanser samt i ulike mediebidrag. Prosjektet har også en blogg, som er godt besøkt.

Les bloggen Innovativeteams.no her

 

 

 

Gå til prosjekt: Operativ ledelse

Skriv ny kommentar