Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Styret for Noregsuniversitetet

Kunnskapsdepartementet oppnemner styret for Noregsuniversitetet etter framlegg frå Universitets- og høgskolerådet, Nettverk for private høgskoler, Fleksibel utdanning Norge (FuN), tidlegare Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), organisasjonane i arbeidslivet og studentorganisasjonane.

For perioden 01.01.2016 – 31.12.2019 er styret sett saman av:

Etter forslag frå UHR

Medlemmar

 • Jens Uwe Korten, Høgskolen i Innlandet (styreleiar)
 • Barbara Wasson, Universitetet i Bergen (nestleiar)
 • Jan Atle Toska, Nord universitet

Varamedlemmar

 • Sunniva Whittaker, NHH
 • Ingrid Narum, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Atle Løkken, Universitetet i Stavanger

Etter forslag frå Nettverk for private høyskoler

Medlem

 • Kristin Dahl, Handelshøyskolen BI

Varamedlem

 • Atle Søvik, MF

Etter forslag frå Fleksibel utdanning Norge (FUN)

Medlem

 • Torhild Slåtto, FUN

Varamedlem

 • Anders Nome, NKS Nettstudier

Etter forslag frå organisasjonane i arbeidslivet

Medlem frå arbeidstakarsida 

 • Åshild Olaussen, Unio

Varamedlem frå arbeidstakarsida

 • Arvid Ellingsen, LO

Medlem frå arbeidsgivarsida

 • Trond Bergene, Spekter

Varamedlem frå arbeidsgivarsida

 • Anne Cathrine Hjertaas, KS

Etter forslag frå Norsk studentorganisasjon(NSO)

Medlem

 • Marte Øien, NTNU (tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Varamedlem

 • Ruben Haugland, Universitetet i Oslo

 

Referat frå styremøta finn du her