Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Stor pågang til digitale dirigentstudier

Universitetet i Stavanger fikk så mange søkere til sine digitale dirigentstudier at de planlagte 6-8 studieplassene ble til 25. 

Med støtte fra Norgesuniversitetet tilbyr Universitetet i Stavanger (UiS) pilotprosjektet Digitale dirigentstudier. Studiet er rettet mot korpsdirigenter som ønsker en videreutdanning de kan kombinere med arbeid, og som i all hovedsak kan gjennomføres hjemmefra.

– Behovet viste seg å være større enn vi hadde trodd. Vi la opp til å ta inn mellom 6 og 8 studenter, men bestemte oss for å tilby 25 studieplasser da vi så den store interessen, forteller prosjektleder Morten Wensberg.

Nettstudier gir større geografisk frihet

Med et større antall studenter enn planlagt måtte prosjektleder Wensberg hente inn flere lærere. To dirigenter ble hyret inn, ingen av dem med bosted Stavanger.

– Med et nettbasert studium får man tilgang ikke bare til studenter bosatt andre steder i landet, men også til lærere med annen geografisk tilhørighet enn lærestedet. De to lærerne på kurset bor i Bergen og Horten, sier Wensberg. 

Studiet går over et helt år, og gir 30 studiepoeng. Fysiske samlinger, en nettbasert forelesningsrekke og individuell veiledning via video danner basisen i kurset.

– Deler av kurset tilbys som MOOC, og er åpent for alle som måtte ønske det. 10 forelesninger er tilgjengeliggjort i Canvas, sier prosjektlederen.

Videre forteller han at Canvas også brukes som arena for diskusjon mellom studenter og lærere.

– Vi bruker to diskusjonsforum. I tillegg til Canvas bruker vi forumet i It’s learning. Det hadde kanskje vært enklere med bare én plattform, men siden deler av kurset er åpent for hele verden, mens noe er tilgjengelig bare for våre studenter, har vi valgt å gjøre det sånn.

De nettbaserte forelesningene kan i prinsippet ses helt asynkront, noe som gir stor grad av fleksibilitet.

– Vi har likevel valgt å operere med noen tidsfrister, rett og slett for å sikre fremdrift og ikke minst øke gjennomføringsgraden, forklarer Wensberg.

Oppstartssamling gir trygghet

Studiet startet med en fysisk samling i Stavanger i august i år.

– Studentene har gitt gode tilbakemeldinger på oppstartsuka. Her ble de godt kjent både innad i gruppa og med lærerne. En del øvelser egner seg dessuten bedre i fysiske møter enn over nettet. Oppstartsuka har også gjort studentene trygg på hverandre, som igjen er en forutsetning for å skape engasjement i de digitale kanalene i etterkant, sier Morten Wensberg.

Neste samling gjennomføres en helg i januar, før eksamenssamlingen i mai til neste år.

–  I tillegg tilbys veiledningstimer via videosamtale. Studenten filmer seg selv foran sitt eget korps, og sender inn utvalgte klipp til digitallæreren. Deretter avtaler man tid for veiledningstime for en gjennomgang av de aktuelle filmene, forklarer Wensberg.

Skal lage ny MOOC

UiS har fått en spennende henvendelse fra Norges Musikkkorps Forbund, som vil ha hjelp til å lage en tilsvarende MOOC rettet mot skolekorpsdirigenter. Forbundet står da selv for det faglige innholdet, mens UiS bistår i tilretteleggingen av MOOC-en.

– MOOC-er, som i praksis tilgjengeliggjør faglig innhold av høy kvalitet til alle som måtte være interessert, har en demokratiserende effekt. Flere får mulighet til å ta en etterutdanning de ønsker, men som de ellers ikke hadde kunnet tatt, sier Wensberg.

Selv om Digitale dirigentstudier tilbys som en pilot både i år og til neste år, føler prosjektleder Morten Wensberg seg trygg på at tilbudet vil utvides til å gjelde også etter 2016.

– Med den interessen vi ser så langt, tyder alt på at tilbudet blir permanent.

Gå til prosjekt: Digitale dirigentstudier

Skriv ny kommentar