Tematorg 2: Publikum velger på forhånd mellom en rekke tema-forslag og kan selv foreslå tema

Tidspunkt: 
Onsdag, 13. april 2016 - 14:45