Regionalt samarbeid ved bruk av digitale verktøy

Digitale verktøy gjør det mulig for lærerutdanningene i nord å tilby fleksibel grunnskolelærerutdanning i RLE. 

“Fleksibel grunnskolelærerutdanning i RLE” er et samarbeidsprosjekt mellom de som underviser i RLE-faget på lærerutdanningene i Nord-Norge (sak-region 6), det vil si Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Nesna.  

– Uten samarbeid hadde det ikke vært mulig å tilby undervisning i faget ved alle lærestedene i regionen. Til det er antall studenter for lavt. Nesna var faktisk i ferd med å avvikle tilbudet før prosjektet kom i gang, forteller prosjektleder Kåre Fuglseth ved Universitetet i Nordland. 

eCampus-verktøy 

Kåre Fuglseth
Prosjektet har utviklet et felles undervisningstilbud i RLE med felles studieplan for de tre institusjonene. Løsningene fra eCampus ligger til grunn for den nettbaserte undervisningen. 

– Vi har bygd opp en base med videoforelesninger. Siden emneplanene er mer eller mindre like, kan alle de tre institusjonene benytte seg av disse. Video gjør at vi kan bruke flipped classroom som læringsmetodikk, det vil si at studentene bruker videoene som grunnlag for drøfting i klasserommet, sier Fuglseth. 

Han understreker at ikke all undervisning kan være fleksibel i et utforskende refleksjons- og danningsfagfag som RLE. 

– Digitale verktøy gir likevel mange nye muligheter. Vi har kjøpt inn iPad-er til studentene, og gitt dem arbeidsoppgaver på disse underveis i kurset. Videoredigeringsprogrammet iMove har vært hyppig brukt. Blant annet lagde studentene trailere i iMovie da de var på studietur til Israel, forteller prosjektlederen. 

Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) ved Universitetet i Nordland har holdt kurs i bruk av iPad og videoredigering for de deltakende lærerene ved alle institusjonene. Også studentene har fått tilbud om kurs. 

– At studentene manglet grunnleggende IKT-ferdigheter overrasket oss litt. Vi trodde de var godt kjent med et program som iMovie, men det viste seg å ikke stemme. Vi har derfor gitt basisopplæring i bruk av verktøyet, samt en innføring i prinsippene for historiefortelling via video. Studentene er godt kjent med sosiale medier, men utover det er de ikke så digitalt kompetente som man skulle tro, forteller Kåre Fuglseth. 

IKT i danningsprosessen

Prosjektet er tuftet på en didaktisk hovedidé, som tar utgangspunkt i den tyske danningsteorien fra Wolfgang Klafki. Målet er å studere ikke bare hvordan man kan bruke nettbrett i et fag som RLE, men også hvordan man generelt kan bruke IKT i undervisning som er “kategorialt dannende”.  

– Vi prøver å få lærerstudentene til å tenke at man må forberede skoleelever på kategorier ut over det konkrete. Da blir det for enkelt å holde seg til læreplanen og bøker alene. Vi vil at våre studenter skal ha et eget forhold til det, forklarer Fuglseth. 

Denne siden av danningsprosessen skal prosjektet forske mer på. Praktiske og teoretiske avklaringer tilgjengeliggjøres i prosjektets sluttrapport. 

Gå til prosjekt: Fleksibel RLE

Skriv ny kommentar