Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Workshop om digital vurdering i høyere utdanning

fre18nov2016
Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46

 

PÅMELDING ER NÅ STENGT OG WORKSHOPPEN ER FULLTEGNET

DELTAGERLISTE

Ordsky med fokus på Digital vurdering
Norgesuniversitetet og ekspertgruppen for digital vurdering har gleden av å invitere til workshop på Høgskolen i Oslo og Akershus 18. november 2016.

Målgruppe: faglig ansatte i UH-sektoren, instituttledere, studieledere, og andre med særlig ansvar for vurdering ved institusjonene.

Utvikling av ny teknologi har utfordret vurderingsfeltet de siste årene, både i forhold til avvikling av tradisjonell eksamen (digital eksamen), men også når det kommer til spørsmålet om valg av alternative vurderingsformer. Teknologien åpner for nye muligheter, men bringer også med seg nye og gamle spørsmål; Hva vinner vi og hva går eventuelt tapt ved overgangen til digital vurdering? Hvordan påvirker valg av vurderingsform studentenes læring og kunnskapsforståelse? Hvilke aktører styrer utviklingen på feltet, og har vi god nok kompetanse til å ta de riktige beslutningene?

Innføringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk har aktualisert behovet for å sikre at det er et meningsfullt samsvar mellom det vi sier at studentene skal lære på den ene siden, og de undervisnings- og vurderingsformene vi benytter oss av på den andre siden. Hvordan kan vi sikre at studentene lærer det vi ønsker at de skal lære?

Benytt denne muligheten til å møte og diskutere med toneangivende forskere innen vurderingsfeltet.

Pris: 500 kr (bevertning med mer).
Påmeldingsfrist er 10. november.

Program:

Tid Hva Hvem Presentasjoner
8.45-9.10  Registrering    
9.10-9.30 Om sammenhengen mellom læring, undervisning og vurdering Arild Raaheim, professor, UiB

Video
PP

9.30-9.55  Digital vurdering - pedagogiske og praktiske utfordringer Arne Krokan, professor, NTNU Video
PP
9.55-10.20 Juridiske utfordringer ved bruk av digitale vurderingsformer Maren Jegersberg, rådgiver, UiO Video
PP
10.20-10.35 Pause    
10.35-11.00 Utfordringer og muligheter ved sensurering ved bruk av digitale vurderingsformer Per Erik Manne, dekan, NHH UTGIKK
11.00-11-30 Panelsesjon med spørsmål fra salen   Video
11.30-12.30 Lunsj    
12.30-14.30

Workshops

  • Presentasjon av case
  • Arbeid med spørsmål som den som presenterer case får i oppdrag å forberede
  • Oppsummering av gruppediskusjon

 

Mer informasjon

PP Thomas Laudal
1430-1500 Plenum – referat fra workshops    

         

Før lunsj vil vi ta opp noen vurderingsfaglige betraktninger, se på ulike praktiske utfordringer ved bruk av digital teknologi, og gjennomføre en panelsesjon hvor de tidligere innleggsholderne utgjør panelet.

Etter lunsj vil vi dele oss i tre og presentere tre eksempler på vurderingspraksis som utnytter digital teknologi. Nærmere informasjon kommer. I denne delen er det satt av tid til å diskutere og belyse eksemplene fra ulike perspektiv, og derigjennom få trent på å vurdere hva som gjør en vurderingsform god og sitte igjen med tre eksempler på god vurderingspraksis.

De tre workshoppene vil ledes av fageksperter fra Ekspertgruppen for digital vurdering.