Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

NIFUs årskonfersne

Klarer vi å rekruttere riktig kompetanse til fremtidens kunnskapsinstitusjoner?

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Samtidig er rekrutteringen til kunnskapssamfunnets kjerneinstitusjoner – skoler, universiteter og høgskoler – under press.  Lærertettheten skal opp – men lærermangelen øker. Forskningen skal bli verdensledende – men høy midlertidighet og usikkerhet blant unge forskere truer forskeryrkets attraktivitet. Både skoler og universiteter får et stadig bredere samfunnsoppdrag, som krever kompetanse utover det norske lærer- og forskerutdanninger gir. Nye karriereveier og en ny kompetansemiks vokser fram.

Tema: