Du er her

Muligheter og utfordringer med studentsentrerte undervisningsformer i høyere utdanning

Sammen med Institutt for pedagogikk (UiO) inviterer NIFU til frokostseminar om studentsentrerte undervisningsformer. Her lanseres en ny rapport som presenterer hovedfunn fra åtte case-baserte nærstudier av læreres og studenters arbeid med undervisning. Studiene går på den ene siden tett på læreres planlegging, undervisning og vurdering, og på den andre siden studentenes deltakelse og opplevelser.

Rapporten vil bli presentert av Monika Nerland (UiO) og Tine Prøitz (NIFU og Høgskolen i Sørøst-Norge). Deretter følger paneldebatt og det vil åpnes for spørsmål fra salen.

Lenke til strømming vil komme her.