Norges musikkhøgskole

Kontaktinformasjon

Postboks 5190 Majorstuen
0302
Oslo
Telefon: 
23 36 70 00
E-post: 

Klassifisering

Offentlig
Vitenskapelig høyskole
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
974 761 106