Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Akkrediterte lærested

Høyskole

Institusjon Sektor Adresse Telefon og e-post
Forsvarets høgskole
https://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/
Offentlig
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer
23 09 57 49
Forsvarets ingeniørhøgskole
https://forsvaret.no/hogskolene/ingeniorhogskolen/Sider/forsvarets-ingeniorhogskole.aspx
Offentlig
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer
61 10 34 00
Høgskolen i innlandet
https://www.inn.no/
Offentlig
Postboks 400
2418 Elverum
62 43 00 00
Høgskolen i Østfold
http://www.hiof.no/
Offentlig
69 21 50 00
Høgskolen på Vestlandet
https://www.hvl.no/
Offentlig
Postboks 7030
5020 Bergen
55 58 58 00
Høgskulen i Volda
https://www.hivolda.no/frontfrontfrontfront
Offentlig
Postboks 500
6101 Volda
70 07 50 00
Krigsskolen
https://forsvaret.no/hogskolene/krigsskolen/
Offentlig
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer
23 09 90 00
Luftkrigsskolen
http://www.luftkrigsskolen.no/
Offentlig
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer
73 99 54 02
Politihøgskolen
https://www.phs.no/
Offentlig
Postboks 5027, Majorsten
0301 Oslo
23 19 99 00
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
http://samas.no/
Offentlig
Hánnoluohkká 45
9520 Kautokeino
78 44 84 00
Sjøkrigsskolen
https://forsvaret.no/hogskolene/sjokrigsskolen/
Offentlig
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer
55 50 20 00
Ansgar Teologiske Høgskole
https://ansgarhogskole.no/
Privat
Fredrik Fransonsvei 4
4635 Kristiansand s
38 10 65 00
Dronning Mauds Minne Høgskole
https://dmmh.no/
Privat
Thoning Owesens gate 18
7044 Trondheim
73 80 52 02
Høyskolen Kristiania
https://kristiania.no/
Privat
Postboks 1190
0107 Oslo
22 59 60 00
Lovisenberg diakonale høgskole
http://www.ldh.no/
Privat
Lovisenberggata 15B
0456 Oslo
22 35 82 00
NLA Høgskolen
http://www.nla.no/
Privat
Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen
55 54 07 00
VID vitenskapelige høgskole
https://www.vid.no/
Privat
Postboks 184 Vinderen
0319 Oslo
990 90 005
Bjørknes Høyskole
https://bjorkneshoyskole.no/
Lovisenberggata 13
0456 Oslo
(+47) 23 23 38 20
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
http://www.hlb.no
Postv. 213
4353 Klebb stasjon
51799400

Kunsthøyskole

Institusjon Sektor Adresse Telefon og e-post
Kunsthøgskolen i Bergen
https://kmd.uib.no/no/forsideno/forsideno/forsideno/forside
Offentlig
Strømgaten 1
5015 Bergen
55 58 73 00
Kunsthøgskolen i Oslo
http://www.khio.no/norsk/norsk/norsk/norsk/
Privat
Postboks 6853 St. Olavs plass
0130 Oslo
22 99 55 00

Universitet

Institusjon Sektor Adresse Telefon og e-post
Nord universitet
https://www.nord.no/
Offentlig
Postboks 1490
8049 Bodø
75 51 70 00
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
https://www.nmbu.no/
Offentlig
Postboks 5003
1432 Ås
67 23 00 00
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
https://www.ntnu.no/
Offentlig
73 59 50 00
OsloMet
http://www.hioa.no/
Offentlig
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
67 23 50 00
UiT Norges arktiske universitet
https://uit.no/
Offentlig
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
77 64 40 00
Universitetet i Agder
http://www.uia.no/
Offentlig
Postboks 422
4604 Kristiansand s
38 14 10 00
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/
Offentlig
Postboks 7800
5020 Bergen
55 58 00 00
Universitetet i Oslo
http://www.uio.no/
Offentlig
Boks 1072 Blindern
0316 Oslo
22 85 50 50
Universitetet i Stavanger
http://www.uis.no
Offentlig
51 83 10 00
Universitetet i Sørøst-Norge
https://www.usn.no/
Offentlig
Postboks 235
3603 Kongsberg
31 00 80 00

Vitenskapelig høyskole

Institusjon Sektor Adresse Telefon og e-post
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
https://aho.no/
Offentlig
Postboks 6768, St. Olavs plass
0130 Oslo
22 99 70 00
Høgskolen i Molde
https://www.himolde.no/
Offentlig
Postboks 2110
6402 Molde
71 21 40 00
Norges handelshøyskole
http://www.nhh.no/
Offentlig
Helleveien 30
5045 Bergen
55 95 90 00
Norges idrettshøgskole
http://www.nih.no/
Offentlig
Postboks 4014 Ullevål Stadion
0806 Oslo
23 26 20 00
Norges musikkhøgskole
https://nmh.no/
Offentlig
Postboks 5190 Majorstuen
0302 Oslo
23 36 70 00
Det teologiske menighetsfakultet
https://www.mf.no/
Privat
Postboks 5144
0302 Oslo
22 59 05 00
Handelshøyskolen BI
https://www.bi.no/
Privat
Nydalsveien 37
0484 Oslo
+47 464 10 000