Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontaktinformasjon

Postboks 4 St. Olavs plass
0130
Oslo
Telefon: 
67 23 50 00

Klassifisering

Offentlig
Høyskole
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
997 058 925

Høgskolen i Oslo har etablert en etterutdanning og oppdragsfunksjon i sentraladministrasjonen. Denne har ansvaret for den sentrale koordineringen av etterutdanning og oppdrag, samt fleksibel utdanning, og samarbeider nært med avdelinger og utdanninger. Disse spennerover et bredt spekter, og Høgskolens faglige satsingsområder er:

  • Kultur, kommunikasjon, oppvekst og læring
  • Helse
  • Teknologi og økonomi
  • Profesjonsstudier

Har du ideer til et nytt tilbud? Ønsker du å diskutere et samarbeid om kompetanseutvikling? Ta kontakt med oss.

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P04/2018 DOUPPT 2018
P12/2017 Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - selvbestemt prevensjon - ungdomsseksualitet 2017
P11/2017 Digitale læringsverktøy i utviklingen av arbeidsplassen som læringarena i barnehagelærerutdanningen 2017
P10/2017 Digital opplæring for de som arbeider med barn med autismespekterforstyrrelser 2017
P48/2015 Seksuell helse, seksuelle rettigheter og e-læring 2015
P42/2015 Nettbasert videreutdanning i partikkelterapi 2015
P41/2015 MOOCAHUSET Pedagogiske Kafe 2015
P32/2011 Digital kompetanse i høyre utdanning: Formalisering av digital kompetanse og IKT-didaktikk 2011
P31/2010 God praksis i høyere utdanning - utvikling av et språk- og kommunikasjonskurs til språklige minoriteter 2010
E15/2010 Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen Entreprenørskap 2010
P26/2009 Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse-og sosialsektoren (CAB-prosjektet – Collaboration Across professional Boundaries) 2009
P35/2007 TEKONIKK Design og konstruksjon av smarte tekstiler med integrert elektronikk 2007
P34/2007 GOLEM (Generating learning using an Online Learning Environment as a Medium) 2007
P28/2005 Utvikling av lærerrollen i et nettstøttet læringsmiljø innenfor rammen av mappevurdering 2005
P27/2005 Faglig nettverksbygging gjennom brukerutviklede e-læringsløsninger 2005
P44/2004 Videreutdanning i inneklima/Måleteknikk 2004
P23/2003 Fleksibel realfagsundervisning for ingeniørstudenter med automatisk tilbakemelding til studentene 2003
P22/2003 Filosofi med barn - videreutvikling 2003