Norgesuniversitetets innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Nettbrett i praksisveilednin

Studenter ved Universitetet i Agder filmer hverandres praksis med iPad for senere refleksjon
Studenter ved Universitetet i Agder filmer hverandres praksis med iPad for senere refleksjon

Hvordan kan og bør digitalisering bidra til kvalitet i høyere utdanning og hvilke forhold er avgjørende for at slike bidrag kan finne sted? Dette er hovedfokuset i vårt innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

Mer fokus på digitaliseringsdimensjonen

Ett overordnet innspill er at vi i invitasjonsbrevets beskrivelser og statsrådens spørsmål savner mer fokus på digitaliseringsdimensjonen, som er en gjennomgående problemstilling i høyere utdanning i en digital tid. Når vi diskuterer høyere utdanning må vi diskutere høyere utdanning i en digital tid. 

Sektoren må gjennom FoU- og utdanningspolitiske satsninger aktivt utforske hvordan dette potensial kan realiseres hånd i hånd med innovativ pedagogikk, organisering og nye arbeidsformer, og hvilke rammevilkår som utgjør suksessfaktorer. Dette er en lederoppgave ”vertikalt” gjennom sektorens ulike nivåer.

Les hele svaret på departementets nettsider.

Foto: Universitetet i Agder. Bildet er fra prosjektet Nettbrett i praksisveiledning, som er ett av tre eksempler på undervisningstilbud med høy kvalitet og gode resultater vi trekker frem i svaret vårt til statsråden.

Skriv ny kommentar