Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Høstkonferansen 2016

tir27sep2016
ons28sep2016
Tromsø

Norgesuniversitetets Høstkonferanse arrangeres 27. og 28. september 2016 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Dette er en god anledning for de som har fått prosjektmidler fra oss til å hente og dele erfaringer med andre prosjekter. Det er også en arena for de som er nysjerrige eller planlegger å søke på høstens utlysning.

Programmet består av både plenumsinnlegg og gruppevise sesjoner, med fokus på læring fra prosjektene. Programmet starter kl. 10.00 tirsdag 27.9, og avsluttes kl. 12.30 onsdag 28.9.

Påmeldingsfristen er gått ut, og det er 177 påmeldte. Vi gleder oss til å treffe deg i Tromsø!

Pris

 • 1750 kroner ved deltakelse på sosialt kveldsarrangement
 • 1200 kroner uten deltakelse på sosialt kveldsarrangement
   

 

Program

27. sep 2016
Kl Tittel Foredragsholder
10:00 Registrering
10:30 Innledning fra Norgesuniversitetet v/styreleder
 • Jens Uwe Korten, HiL
11:00 Institusjonell læring fra prosjekter innen digitalisering
 • Kirsti Rye Ramberg, NTNU
11:30 Opplæring av fagansatte i universitetspedagogikk ved bruk av digitale ressurser
 • Mikkel Kornberg Skjeflo, UiO
12:00 LUNSJ
13:00 Parallellsesjoner:
Digitalisering og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Emil Hasle, Norgesuniversitetet
 • Jon Lanestedt, Norgesuniversitetet
Arbeidslivet og digitale læringsformer
 • Hilde Ørnes, NUV
 • Mette Villand Reichelt, HiL
 • Gunhild Drabløs, NMBU
 • Astrid Margrethe Sølvberg / Marit Rismark, NTNU
 • Gruppeoppgaver - oppg1
 • Gruppeoppgaver - oppg2
MOOC i høyere utdanning
 • Morten Goodwin, UiA
 • Hugo Nordseth, Nord universitet
 • Elin O. Rosvold, UiO
15:45 PAUSE
16:00 Parallell 1: Søknadsveiledning for nye søkere
Parallell 2: Veiledning for underveis- og sluttrapportering
 • Ida Grepperud, Norgesuniversitetet
17:30 Faglig program ferdig
20:00 Uformell middag på Ølhallen
28. sep 2016
Kl Tittel Foredragsholder
09:00 BIs organisering av støttefunksjoner for pedagogisk digitalisering
 • Anne Swanberg, Handelshøyskolen BI
09:30 Undervisning og læring i teknologirike omgivelser
 • Trine Fossland, UiT Norges arktiske universitet
10:00 Parallellsesjoner:
Studentaktive læringsformer
 • Anna Steen-Utheim, Handelshøyskolen BI
Digital vurdering
 • Arild Raaheim, UiB
 • Vidar Gynnild, NTNU
Organisering for digitalisering av høyere utdanning
 • Asbjørn Kårstein, Østlandsforskning
 • Ingeborg Amundrud, HiHm
 • Mathilde Holm, UiB- DigUiB
12:10 Avslutningsinnlegg ved leder for Studentparlamentet UiT (NSO). Fokus på studentenes digitale hverdag.
 • Marte Seland
12:30 LUNSJ