front-students.jpg

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyste nylig ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2017, og som varer i inntil to år. Midlene skal gå til prosjekter innenfor tre innsatsområder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

I høyere utdanning er det i dag krav om nye vurderingsformer med større vekt på læring og tilbakemelding med økt bruk av digital teknologi. Hva styrer denne utviklingen? 

Formidling fra prosjektet Nettbrett i praksisveiledning er nominert til Universitetsforlagets pris for «Årets tidsskriftsartikkel». Prosjektet var et samarbeid mellom Universitetet i Agder og UiT Norges arktiske universitet og mottok støtte fra Norgesuniversitetet. 

Kunnskapsdepartementet lyser ut midler for kvalitetsutvikling av fagskoleutdanningen. Midlene tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til bruk av teknologi for læring. 

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

Læringsfestivalen

man8mai2017
NTNU, Realfagsbygget

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Workshop om digital vurdering i høyere utdanning

ons10mai2017
NTNU, Moholt

Norgesuniversitetet og ekspertgruppen for digital vurdering har gleden av å invitere til workshop på NTNU 10. mai 2017.

EMOOCs 2017

man22mai2017
Madrid

Europa leder an i MOOC-utviklingen. Konferansen løfter fram innovative prosjekter og forskning innenfor området.