Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Ny virksomhet fra årsskiftet

1. januar 2018 er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter som før.

Illustrasjon av foreleser som får en lys ide
Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet vil lyse ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2019 med søknadsfrist 2018. Midlene skal lyses ut i regi av den nye nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning.

Tradisjon tro inviterer vi til høstkonferanse i Tromsø også i år. Hold av datoene 19. og 20. september. 

Fagskoler som har jobbet systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine kan nå nominere egne fagmiljøer til Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018.

Universiteter og høyskoler som har jobbet systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine kan nå nominere egne fagmiljøer til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018. 

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

Høstkonferansen 2018

ons19sep2018

Tradisjon tro inviterer vi til høstkonferanse i Tromsø også i år. Hold av datoene 19. og 20. september. 

Learning with MOOCS 2018

ons26sep2018
Madrid

MOOCs for All – A Social and International Approach

KnowHow EdTech

tor27sep2018
Stavanger

KnowHow EdTech er en nordisk EdTech-konferanse.