front-students.jpg

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Ny virksomhet fra årsskiftet

1. januar 2018 er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter som før.

Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet vil lyse ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2019 med søknadsfrist 2018. Midlene skal lyses ut i regi av den nye nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning.

Kompetanseheving er grunnlaget for den betydelige digitalisering som er nødvendig for utvikling av kvaliteten i høyere utdanning.

Faglærere og studenter ved Høgskolen i Molde har sammen utviklet utdanningsmodellen SKIFT for å gi utdanningen et kvalitetsløft.

Norgesuniversitetet/SIU planlegger å lyse ut prosjektmidler også for 2019, det vil si med søknadsfrist høsten 2018 og tildeling i 2019. 

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

NOKUT-frokst: Hvordan arbeider UiS med feedback til studentene?

ons25apr2018
Universitetet i Stavanger (strømmes)

Studiebarometeret viser stor variasjon mellom studieprogram når det gjelder studentenes tilfredshet med tilbakemelding og veiledning.

Åpent seminar om digital vurdering og adaptiv læring

tor26apr2018
Universitetet i Stavanger

Dette seminaret arrangeres i samarbeid mellom Uniped ved UiS, Norgesuniversitetet/SIU ved ekspertgruppe for digital vurdering, og Nettop/EVU ved UiS, og er åpent for både vitenskapelige ansatte og

Læringsfestivalen

tor3mai2018
NTNU

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.