Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Fire studenter i et klasserom
Norgesuniversitetet fremmer kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av lærings- og vurderingsformer

Illustrasjon av foreleser som får en lys ide
Norgesuniversitetets prosjektmidler

Norgesuniversitetet vil lyse ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2019 med søknadsfrist 2018. Midlene skal lyses ut i regi av den nye nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning.

Kan overgangen til ny læringsplattform med ny funkjonalitet være en brekkstang for å sette digitalisering av undervisning og vurdering på dagsorden? Vil ulik implementeringsstrategi påvirke undervisernes bruk av Canvas?  

Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering. Søknadsfrist er 12.11.2018.

Presentasjoner og tre fine videointervjuer venter på deg.

Digital tilstand

Hva gjør universiteter og høyskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan de være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Kalender

ISSOTL 2018 - Toward a learning culture

ons24okt2018
Bergen

Konferansen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og deres senter for fremragende utdanning BioCEED, og The International Society for the Scholarship of Teaching & Learning (ISSOTL).

Webinarfestivalen 2018

tir6nov2018
Webinar - se nettside for mer info

6. og 7. november 2018 arrangerer Læringssenteret ved NTNU en heldigital konferanse for alle som er opptatt av undervisning og læring.

Frokostseminar om Internasjonalisering

tir13nov2018
Mesh, Oslo

NOKUT og Diku arrangerer frokostseminar om internasjonalisering sammen.