Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring

Nyskapende læringsrom

ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring

Norgesuniversitetet har opprettet en ekspertgruppe for digitalisering, utdanningskvalitet og aktiv læring.

Ekspertgruppe for digitalisering, utdanningskvalitet og aktiv læring har som formål å frembringe, sammenfatte og formidle systematisk kunnskap om hvordan digitalisering inngår i og fremmer utdanningskvalitet, og belyse faktorer i kvalitetskjeden (fagmiljøer, lærested, myndigheter) av kritisk betydning for utvikling av god kvalitet med digitale medier, metoder og teknologi, og i særdeleshet for aktiv læring, jf. gruppens mandat. Ekspertgruppen vil bygge videre på arbeidet til tidligere ekspertgruppe for kvalitet i IKT-støttet utdanning, men med nytt ansvarsområde: aktiv læring.

Målgruppene er Kunnskapsdepartementet, lærestedene og lærestedenes samarbeidsaktører i arbeidslivet. Gruppen skal styrke kunnskapen innen sitt felt, samt identifisere problemstillinger for videre forskning og utredning.

Gruppens medlemmer

  • Toril Aagaard, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Eva Gjerdrum, seksjonsleder, Enhet for legeutdanning, UiT [til 2017]
  • Håvar Uhre Halvorsen, Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Trine Kofoed, seniorrådgiver, Seksjon for utdanning og digitalisering, Diku
  • Jon Lanestedt, seksjonsleder, Seksjon for utdanning og digitalisering, Diku 
  • Andreas Lund, professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
  • Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver, Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU
  • Luna Lee Solheim, seniorrådgiver, NOLUT [til 2017]
  • Anne Swanberg, Dean Teching & Learning, Handelshøyskolen BI (leder)

Jon Lanestedt er kontaktperson for gruppen.

Foto: Jisc infoNet (CC-lisens på Flickr).

Guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet

Kvalitetsguiden

Kvalitetskjeden i høyere utdanning er en helt ny guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. Guiden er utviklet av Norgesuniversitetets ekspertgruppe for kvalitet i IKT-støttet utdanning.

Tema: 

Ny ekspertgruppe for digitalisering og utdanningskvalitet

Norgesuniversitetet har oppretta ei ekspertgruppe for digitalisering og utdanningskvalitet med virketid ut 2017.