Du er her

ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring

Nyskapende læringsrom

ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring

Norgesuniversitetet har opprettet en ekspertgruppe for digitalisering og utdanningskvalitet med virketid ut 2017.

Ekspertgruppe for digitalisering og utdanningskvalitet har som formål å frembringe, sammenfatte og formidle systematisk kunnskap om hvordan digitalisering inngår i og fremmer utdanningskvalitet, og belyse faktorer i kvalitetskjeden (fagmiljøer, lærested, myndigheter) av kritisk betydning for utvikling av god kvalitet med digitale medier, metoder og teknologi, jf. gruppens mandat. Ekspertgruppen vil bygge videre på arbeidet til tidligere ekspertgruppe for kvalitet i IKT-støttet utdanning, men med nytt ansvarsområde. Spesielt vil ekspertgruppen i sitt arbeid ha tett kobling mot de tematisk fokuserte prosjektklyngene det er utlyst midler for i årets utlysning.

Målgruppene er Kunnskapsdepartementet, lærestedene og lærestedenes samarbeidsaktører i arbeidslivet. Gruppen skal styrke kunnskapen innen sitt felt, samt identifisere problemstillinger for videre forskning og utredning.

Gruppens medlemmer

  • Toril Aagaard, førsteamanuensis Institutt for pedagogikk, Høyskolen i Sørøst-Norge
  • Eva Gjerdum, seksjonssjef UiT Norges arktiske universitet
  • Håvar Uhre Halvorsen, Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Jon Lanestedt, direktør Norgesuniversitetet
  • Andreas Lund, professor Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
  • Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver Rektors stab, NTNU
  • Luna Lee Solheim, seniorrådgiver Tilsynsavdelingen NOKUT
  • Anne Swanberg, PhD / direktør BI LearningLab, Handelshøyskolen BI

Jon Lanestedt er kontaktperson for gruppen.

Foto: Jisc infoNet (CC-lisens på Flickr).

Guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet

Kvalitetsguiden

Kvalitetskjeden i høyere utdanning er en helt ny guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. Guiden er utviklet av Norgesuniversitetets ekspertgruppe for kvalitet i IKT-støttet utdanning.

Tema: 

Ny ekspertgruppe for digitalisering og utdanningskvalitet

Norgesuniversitetet har oppretta ei ekspertgruppe for digitalisering og utdanningskvalitet med virketid ut 2017.