Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digital tilstand

Digital tilstand

Last ned notat: 1/2018: Digital tilstand

Last ned bok: Digital tilstand 2014 (PDF)

Last ned bok: Digital tilstand 2011 (PDF)

Last ned bok: Digital tilstand 2009 (PDF)

Hva gjør universiteter og høgskoler for å utnytte det pedagogiske potensialet som digitale verktøy og medier gir? Hvordan kan disse verktøyene og kanalene være med på å gi faglig utvikling, økt kvalitet og mer fleksible utdanninger?

Dette er noen av spørsmålene i den kvantitative nasjonale undersøkelsen Digital tilstand som vi utfører hver tredje år. Undersøkelsen beskriver status og utvikling innen bruk av digitale verktøy og medier i høyere utdanning, og har tre respondentgrupper: instituttledere (dekaner), fagansatte og studenter.

Innspill til arbeidet med digitalisering ved UH-institusjonene

Funn og analyser av dataene fra vår nasjonale undersøkelse Digital tilstand 2014, konkluderte med at mange utdanningsinstitusjoner legger mye av ansvaret for hvordan det jobbes med digitalisering i utdanning på ildsjeler og engasjerte medarbeidere.

Ledelsen må gå foran

Hanne Schou Røising

Først når ledelsen kommer på banen får kompetansehevingstiltakene knyttet til bruk av digitale verktøy ønsket effekt, er erfaringen fra Høgskolen i Østfold.

1/2015: Digital tilstand 2014

Digital tilstand 2014

Bruken av digitale læringsformer varierer sterkt mellom norske universiteter og høgskoler, viser Digital tilstand 2014. 

Fem heldige iPad-vinnere

I forbindelse med deltakelse i Norgesuniversitetets spørreundersøkelse Digital tilstand er fem studenter trukket ut som vinnere av hver sin iPad Air.

I gang med "Digital tilstand 2014"

Vi skal kartlegge omfang, utbredelse og bruk av IKT i høyere utdanning

OBS: Fredag 28. mars er siste frist for å svare

1/2011: Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Undersøkelsen Digital Tilstand 2011 viser en økning i bruk av digitale verktøy og medier i norsk høyere utdanning fra 2008 til 2011. Samtidig er det bare små endringer i hvordan utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for bruk av teknologi.

1/2009: Digitale utfordringer - Stor variasjon i bruk av IKT blant studenter

Det er store muligheter for å utnytte IKT til mer studentaktiv undervisning, men disse mulighetene er tatt i bruk i varierende grad. Dette viser funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor.