Trenger institusjonen en policy for vurdering?

I høyere utdanning er det i dag krav om nye vurderingsformer med større vekt på læring og tilbakemelding med økt bruk av digital teknologi. Hva styrer denne utviklingen? 

Forsket på NUV-prosjekt om nettbrett i praksisveiledning - ble nominert til pris

Nettbrett i praksisveiledning

Formidling fra prosjektet Nettbrett i praksisveiledning er nominert til Universitetsforlagets pris for «Årets tidsskriftsartikkel». Prosjektet var et samarbeid mellom Universitetet i Agder og UiT Norges arktiske universitet og mottok støtte fra Norgesuniversitetet. 

Tema: 

Prosjektmidler til fagskoleutdanningen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kunnskapsdepartementet lyser ut midler for kvalitetsutvikling av fagskoleutdanningen. Midlene tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til bruk av teknologi for læring. 

Tema: 

Klart for nye UH-ped webinarer

Illustrasjonsfoto med tekst webinar fra Colourbox

30. mars er det klart for to nye webinarer fra UH-ped nettverket. Kvalitet i nettundervisningen og veiledning i teknologirike omgivelser står på agendaen. 

Nasjonal strategi for IKT i høyere utdanning

Illustrasjon fra omslagsbildet til strategien

Forslag til nasjonal strategi for IKT og helhetlige løsninger i norsk UH-sektor ble nylig levert. Dette kan bli et viktig dokument både i digitaliserings- og kvalitetsarbeidet i sektoren og i det pågående fusjonsarbeidet.

Blei inspirert av erfaringar frå Universitetet i Maastricht

Anita Iversen ved HelPed og professor Jeroen J.G. van Merriënboer frå Universitetet i Maastricht.

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved UiT inviterte nyleg til gjesteforelesing med professor Jeroen J.G. van Merriënboer frå Universitetet i Maastricht. – Hans eksempel på bruk av digitale virkemiddel i undervisning var veldig inspirerande, fortel Anita Iversen, leiar ved HelPed. 

Norgesuniversitetets hovedoppgave er kvalitetsutvikling

Illustrasjon av omorganisering

Kunnskapsdepartementets prosjekt om organisering av kunnskapssektoren er nå i sluttfasen. Her deler vi hovedpoengene i Norgesuniversitetets innspill til denne prosessen.

Interaktive læringsressurser ga mer aktive MOOC-studenter

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruk av interaktive læringsressurser er positivt for studentenes selvstudier, er erfaringen fra MOOC-en "Det digitale bibliotek" ved Nord universitet. 

Dette skal de nye NUV-prosjektene jobbe med

To unge kvinner med et nettbrett og en bok på biblioteket

Er du nysgjerrig på hva slags søknader vi får inn her på Norgesuniversitetet og hva de nye prosjektene skal jobbe med? Her er en oversikt over søknadsrunden og de endelige tildelingene av prosjektmidler for 2017/2018.

Tema: 

Kommersialiserer forskningsfunn med satsing på veiledningsteknologi

Illustrasjonsbilde av MOSO i bruk

Et forskningsprosjekt ved UiA og UiT har resultert i et nyetablert aksjeselskap. MOSO AS utvikler skreddersydd programvare som skal bidra til å styrke praksisveiledningens kvalitet. 

Tema: 

Sider