Dette skal de nye NUV-prosjektene jobbe med

To unge kvinner med et nettbrett og en bok på biblioteket

Er du nysgjerrig på hva slags søknader vi får inn her på Norgesuniversitetet og hva de nye prosjektene skal jobbe med? Her er en oversikt over søknadsrunden og de endelige tildelingene av prosjektmidler for 2017/2018.

Tema: 

Kommersialiserer forskningsfunn med satsing på veiledningsteknologi

Illustrasjonsbilde av MOSO i bruk

Et forskningsprosjekt ved UiA og UiT har resultert i et nyetablert aksjeselskap. MOSO AS utvikler skreddersydd programvare som skal bidra til å styrke praksisveiledningens kvalitet. 

Tema: 

Storstilt lansering av internasjonal MOOC i sykepleiehistorie

Prosjektgruppen for "Sykepleie går aMOOC".

Torsdag 16. februar gikk startskuddet for UiTs første internasjonale MOOC. – En merkedag, sa leder ved institutt for helse- og omsorgsfag, Nina Emaus, da hun erklærte MOOC-en for åpnet.

Debatt om studentenes oppfatning av kvalitet med digitalisering

Studenter som samarbeider rundt en stor skjerm

For første gang inneholder Studiebarometeret et batteri med spørsmål om digitalisering og utdanningskvalitet. Svarene, eller snarere tolkningen av svarene, har skapt debatt.

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar

Forsideillustrasjon fra stortingsmeldingen Kultur for kvalitet

Digitalisering for utdanningskvalitet er et lederansvar. Dette understrekes i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet og sammenfaller med viten fra Digital tilstand.

Implementering og utnyttelse av nytt LMS

Hvordan kan man tilrettelegge for god pedagogisk begrunnet bruk av nytt LMS? Dette blir viktig når 20 universiteter og høgskoler skal i gang med nytt LMS i etterkant av det store fellesanbudet.

App øker motivasjonen for å lære arter

Da biologistudentene ved UiB fikk en app for å identifisere arter, økte motivasjonen betydelig.

Bli med på UH-ped webinarer

Illustrasjonsfoto webinar om UH-pedagogikk

For at flere skal få nytte av spisskompetansen innen UH-pedagogikk, tilbyr Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk 6 webinarer i løpet av 2017. 

Tradisjonell undervisning dominerer i høyere utdanning

Lærer underviser studenter på tavle.

Selv om de fagansatte mener studentaktiv undervisning gir best læringsutbytte, er forelesninger fortsatt den mest brukte undervisningsmetoden på norske universiteter og høyskoler. 

19 prosjekt får støtte for 2017

Noregsuniversitetet fekk inn 56 søknader om støtte til utviklingsprosjekt i høgare utdanning. Utviklingsmidlane vert lyst ut innan avgrensa tematiske områder:

Sider