Digitalisering må tydelig kobles til utdanningskvalitet

studenter samarbeider med iPad

Når sektoren nå tar fatt på å realisere føringene i kvalitetsmeldingen, er det viktig at digitalisering kobles tydelig til utdanningskvalitet både i nasjonal utdanningsledelse og i universitets- og høgskolesektorens daglige arbeid.

To ledige stillinger

Ansatte i Norgesuniversitetet

Lyst til å jobbe med digitalisering i høyere utdanning? Vi har for tiden to ledige stillinger ved vårt kontor i Tromsø.    

Norgesuniversitetet lyser ut 89,6 mill. til digitalisering av grunnskolelærerutdanning

Undervisningssituasjon med teknologi

Vi lyser ut midler til store prosjekt hvor hele grunnskolelærerutdanninger får muligheten til å bygge digital kompetanse i alle ledd.

Digitalisering for utdanningskvalitet - status i norsk høyere utdanning

Norgesuniversitetets direktør, Jon Lanestedt.

I en ny rapport oppsummerer Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring innspillene sentrale utdanningsinstitusjoner har gitt til stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning".  

Tema: 

Ressursbank for korte undervisningsvideoer

Martin Gaustad og Gunnar Horn fra Universitetet i Agder har vært sentrale i utviklingen av den videobaserte ressursbanken videoforelesning.no.

Videoforelesning.no er en videobasert ressursbank for planlegging, produksjon og bruk av korte undervisningsvideoer. Tjenesten er utviklet ved Universitetet i Agder.

MOOC i høyere utdanning - historier om pedagogisk utviklingsarbeid

Siden 2013 har vi gitt støtte til utvikling av elleve norske MOOC-er. Sju av disse har delt sine erfaringer i en ny artikkelsamling. 

Tema: 

Gullgraving i Norgesuniversitetets prosjekter

Våre prosjekter prøver ut digitale verktøy i undervisningen for å utvikle nye fleksible studietilbud, og for å gi mer aktiv og tilpasset læring. Nå har vi samlet erfaringene fra tidligere prosjekter i en egen rapport. 

Spill-lignende belønning gir økt motivasjon

Elever ved Stranda videregående skole tester ut det adaptive læringsverktøyet.

Et adaptivt læringsverktøy med spill-lignende belønning øker studentenes motivasjon, er erfaringen fra et av NTNU-prosjektene vi har vært med på å finansiere. 

Søk prosjektmidler for 2018

Studenter samarbeider med digitale verktøy

Norgesuniversitetet lyser ut midler til prosjekter med oppstart i 2018. Midlene går til prosjekter som utvikler aktiv læring, digitale læringsformer for arbeidslivet eller digital vurdering.

MOOC ga bedre utbytte av praksisstudier

Bilde av sykepleier som måler blodtrykk på pasient.

Sykepleiestudenter ved Universitetet i Stavanger har testet ut digitale verktøy i praksistudier. Ferdighetsfilmer gjorde studentene tryggere i møte med pasienter. 

Sider