Ressursbank for korte undervisningsvideoer

Martin Gaustad og Gunnar Horn fra Universitetet i Agder har vært sentrale i utviklingen av den videobaserte ressursbanken videoforelesning.no.
Martin Gaustad og Gunnar Horn fra Universitetet i Agder har vært sentrale i utviklingen av den videobaserte ressursbanken videoforelesning.no.

Videoforelesning.no er en videobasert ressursbank for planlegging, produksjon og bruk av korte undervisningsvideoer. Tjenesten er utviklet ved Universitetet i Agder.

Videoforelesning.no er en del av leveransen i UiA-prosjektet "Kvalitet i videoforelesningen", som fikk støtte fra Norgesuniversitetet i 2015. 

– Det hele begynte med et internt program kalt Det digitale universitet (DDU), som skal fremme digitalisering ved UiA, forteller senterleder ved Pedagogisk utviklingssenter (PULS), Gunnar Horn. 

Sammen med prosjektleder Martin Gaustad, som er rådgiver ved IT-avdelingens Mediesenter på UiA, har han vært sentral i utviklingen av den nye ressursen. 

– I forbindelse med Det digitale universitet ønsket mange vitenskapelig ansatte å lage undervisningsvideoer. Vi så at det var behov for basiskunnskaper, og begynte å lete for å se hva som fantes. Vi oppdaget fort at lite eller ingenting var samlet på ett sted, dermed var tanken om videoforelesning.no sådd, forklarer Gaustad. 

Stor entusiasme internt

Det første prosjektgruppa gjorde var å kjøre intern opplæring på de ansatte som skulle lage videoer i noen av DDU-prosjektene.

– Det var stor entusiasme rundt prosjektet, og vi fikk tilbakemelding om at dette var noe det virkelig var behov for, sier Gunnar Horn. 

En del forelesere har vært med på å legge ut hele 45-minutters forelesninger fra ordinær campusundervisning på video, men i de senere år har det blitt mer fokus på gevinstene ved å lage egne videoforelesninger. 

– I prosjektet var fokus på korte videoer på 5-10 minutter tatt opp enten på eget kontor eller i et TV-studio, forteller Horn. 

Ingen fasit 

Prosjektgruppa hadde et overordnet mål om å utforske, utvikle og spre kunnskap om produksjon av videoforelesninger og bruk av disse i fleksible studier. Videre ønsket de å utvikle kvalitetsindikatorer som kan brukes både til å analysere og planlegge forelesningsvideoer. 

– Å identifisere sentrale kriterier for god kvalitet på korte undervisningsvideoer, og implementere disse som fasit, viste seg å være en krevende øvelse, sier prosjektleder Gaustad, og viser til resultater både fra prosjektets eget arbeid, og til relevante masteroppgaver som har blitt publisert etter prosjektets oppstart. 

– Underliggende faktorer som foredragsholders personlighet og fortrolighet med å formidle på video, fagdidaktikk, tenkt bruk, ulike tekniske verktøy, tilgjengelige ressurser og "godt nok"-kvalitet bidrar alle til et komplekst samspill. "One size does not fit all", utdyper Gaustad, og legger til at det er behov for se nærmere på videodidaktiske kvalitetsidikatorer som er fagspesifikke og konteksten videoene skal brukes i.

Skal videreutvikle nettstedet

På videoforelesning.no har prosjektet samlet videoer som gjelder på tvers av fagmiljøer. Videoene er produsert i tett samarbeid mellom IT-avdelingens Mediesenter og PULS, og er organisert på en måte som gjør dem lett tilgjengelig. Ressursbanken ble først vist på Læringsfestivalen i Trondheim i mai, men den offisielle lanseringen var i begynnelsen av juni. 

– Folk har lagt merke til tjenesten, og gitt tilbakemelding om at den er nyttig. Fremover skal vi jobbe med å gjøre den enda bedre kjent, blant annet gjennom deltakelse på Norgesuniversitetets høstkonferanse i september og ikke minst via sosiale medier, sier Gunnar Horn. 

Andre institusjoner har allerede meldt sin interesse. Høgskolen på Vestlandet ønsker å bruke noe av innholdet, det samme gjør Result ved UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Østfold. 

– Vi ønsker å videreutvikle nettstedet, og å holde det levende fremover. Videre skal vi jobbe ytterligere med intern bruk, ikke minst i forbindelse med implementeringen av Canvas. I tillegg har vi et selvkjørstudio som straks står ferdig, og som skal avlaste TV-studioet vårt, forteller Martin Gaustad. 

Både han og Gunnar Horn er blitt enda sikrerer nå enn de var i starten på at undervisningsvideoer må være korte og kyndige. 

– Det handler ikke så mye om teknikk som det handler om innhold og presentasjon, avslutter de. 

Skriv ny kommentar