Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018

Fagskoler som har jobbet systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine kan nå nominere egne fagmiljøer til Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018.

Prisen på 1 million kroner kan deles på flere tiltak, men kan ikke tildeles enkeltpersoner.

Frist for nominasjoner er 14. september.

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler har blitt utdelt én gang tidligere, i 2017. Den gang forvaltet NOKUT prisen på vegne av Kunnskapsdepartementet. I år ligger dette ansvaret for første gang hos SIU, som i fusjon med Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid endrer navn til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) i løpet av september 2018. 

Les mer om Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler hos SIU

Tema: 

Skriv ny kommentar