Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Nasjonalt samarbeidsprosjekt vant årets utdanningskvalitetspris

Fra venstre kunnskapsminister Henrik Aasheim, student Maren Ellingsen (NTNU), student Oda Lockert, UiO, student Stine Katinka Andersen, UiT, student Gard Aasmund Skulstad Johanson, UiB, prosjektleder og professor, UiO, Jan Frich.

Utdanningskvalitetsprisen 2017 gikk til prosjektet "Nasjonal delprøve i medisin", et samarbeidsprosjekt mellom de fire breddeuniversitetenes medisinske fakulteter.

Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning ble i år delt ut for 17. gang. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) sto for selve prisutdelingen. 

Seniorrådgiver Emil Hasle fra Norgesuniversitetet var til stede på utdelingen.

– Utdanningskvalitetsprisen er først og fremst viktig fordi den løfter frem det beste høyt nok til at det blir lagt merke til. Slik kan andre lære av prosjektet, og det kan være et eksempel på utdanningskvalitet i praksis, sier han.

Nasjonal delprøve i medisin er et samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene ved NTNU, UiB, UiO og UiT. De fire institusjonene har etablert et systematisk samarbeid og utvikling rundt vurdering i og av medisinutdanningene. Tiltaket startet i 2015, men kan allerede vise til gode resultater og innovative praksiser på nasjonalt nivå.

– Som i tilfellet med mange av de tidligere vinnerne viser også årets prisvinnere hvordan teknologi skaper muligheter, men trenger kreative og kritiske fagfolk for utnyttelse og innlemming i en større utdanningshelhet, forteller Hasle. 

Prisen er på 1 milion kroner, og går i sin helhet til ett prosjekt. 

Blant de nominerte var også det Norgesuniversitet-støttede prosjektet "Strafferett i ny drakt" fra UiT Norges arktiske universitet. 

Les juryens begrunnelse og se alle de øvrige nominerte

 

 

Skriv ny kommentar