Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Prosjektmidler til fagskoleutdanningen

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kunnskapsdepartementet lyser ut midler for kvalitetsutvikling av fagskoleutdanningen. Midlene tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til bruk av teknologi for læring. 

Den samlede rammen for utlysningen er 35 millioner kroner, og gjelder både privat og offentlig fagskoleutdanning. 

Midlene skal gå til tiltak som bidrar til kvalitet i utdanningen. Tiltaket kan omfatte tilrettelegging for bruk av teknologi for læring, samt engangsinvesteringer i utstyr, infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende som bidrar til å heve utdanningskvaliteten.

Søknadsfrist er 12. mai 2017. Informasjon om søknadsprosessen er sendt den enkelte fagskole. 

Norgesuniversitetet har bidratt til å utarbeide utlysningen, og skal også behandle søknadene i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. 

– Styrking av fagskoleutdanningen er et nytt og interessant felt for Norgesuniversitetet. Nå gleder vi oss til å få mange spennende søknader fra fagskolene, sier seniorrådgiver Hilde Gaard hos Norgesuniversitetet.  

Les også: 
Pressemelding fra regjeringen 2.12.2016: Styrker fagskolene og fagskolestudentene

Skriv ny kommentar