Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Økt oppslutning om undersøkelsen Digital tilstand 2014

God deltakelse og spredning på undersøkelsen.

Datainnsamlingen for årets versjon av undersøkelsen Digital tilstand ble i samråd med Ipsos MMI forlenget med en uke, og innsamlingen ble avsluttet 31.mars. Undersøkelsen består som kjent av tre deler (tre respondentgrupper), og antall besvarelser fordeler seg som følger (tallene i parentes er fra 2011):

Ledere: 235 (152)

Fagansatte: 1070 (744)

Studenter: 3454 (2257)

Tallene viser en fin økning. For ledere og studenter er økningen på over 50 % sammenlignet med forrige innsamling i 2011, mens det er vel 40 % flere fagansatte som har svart på undersøkelsen i år sammenlignet med forrige gang. Ipsos MMI jobber med å kvalitetssikre og vekte datamaterialet, før videre undersøkelser og analyser kan starte.

Så langt ser det ut til å være ganske god spredning i hvem som har svart. Blant studentbesvarlesene er det tre læresteder som skiller seg særlig ut i forhold til høy svarprosent. Disse er Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

Vi ser fram til å jobbe med datmaterialet, og er spente på hvordan utviklingen har vært siden 2011. Samtidig vil vi takke alle som har bidratt med svar til undersøkelsen.

Funn og resultater fra årets undersøkelse skal presenteres på Norgesuniversitetets jubileumskonferanse 3. og 4. november 2014.