MOOC ga bedre utbytte av praksisstudier

Bilde av sykepleier som måler blodtrykk på pasient.
Høsten 2017 lanserer Universitetet i Stavanger en MOOC som skal hjelpe sykepleiestudenter å koble kunnskaper fra de naturvitenskapelige fagene og sykdomslære inn i de praktiske ferdighetene i sykepleie.

Sykepleiestudenter ved Universitetet i Stavanger har testet ut digitale verktøy i praksistudier. Ferdighetsfilmer gjorde studentene tryggere i møte med pasienter. 

Det Norgesuniversitet-støttede prosjektet “MOOC: Integrasjon av naturvitenskap i ferdigheter og systematiske observasjoner i sykepleie” utvikler en MOOC som skal hjelpe sykepleiestudenter å overføre kunnskap i naturvitenskapelige fag inn i sykepleien. 

– Vår erfaring er at studentene syns det er vanskelig å integrere de naturvitenskapelige fagene fysiologi og sykdomslære med sykepleiefagene, og å koble kunnskaper fra hver av disse fagdisiplinene inn i de praktiske ferdighetene i sykepleie. Derfor bestemte vi oss for å lage en MOOC som skal hjelpe studentene å se koblingen mellom de ulike fagdisiplinene før de trener på praktiske ferdigheter, forteller førsteamanuensis ved institutt for helsefag, Bodil Bø Våga. 

Gode tilbakemeldinger på pre-MOOC

MOOC-en er lagt opp som selvstudium som kan gjennomføres i eget tempo. Studentene velger altså selv hvilke moduler de vil gjennomgå til hvilken tid, og kan på den måten tilpasse læringen etter eget behov. I første omgang har prosjektet gjennomført en pre-MOOC, som er testet på halvparten av førsteårsstudentene ved Universitetet i Stavanger, 121 i tallet.

– De var kjempefornøyd med fleksibiliteten MOOC-en ga i form av et asynkront forløp, og ikke minst at den la til rette for aktiv bruk og refleksjoner i praksisstudiene, sier Bø Våga. 

MOOC-en består av fire moduler. Disse er (1) sirkulasjon, (2) respirasjon, (3) eliminering av urin og (4) temperatur. Hver modul består av minst tre videoforelesninger, flervalgsoppgaver og videodemonstrasjoner av relevante praktiske ferdigheter. Videoene, eller ferdighetsfilmene, slo spesielt godt an blant studentene. 

– I fokusgruppeintervju fortalte studentene at mange praksissykepleiere utførte ferdigheter forskjellig fra retningslinjer, og ikke slik de hadde lært på skolen. Når studentene visste at de i praksis skulle utføre en ferdighet, gikk de derfor gjennom den aktuelle ferdighetsfilmen og forelesningen i forkant, forteller Bodil Bø Vågå. 

Hun viser til helt konkrete tilbakemeldinger fra studentene om at de følte seg sikrere i møte med pasient etter å ha terpet praktiske ferdigheter gjennom ferdighetsfilmene.

Video som førstevalg før praktisk muntlig eksamen 

Også i forberedelse til praktisk muntlig eksamen ga studentene uttrykk for at de hadde brukt ferdighetsfilmene i stor grad. Da var de ute etter detaljer knyttet til utførelse av en gitt ferdighet. 

– Studentenes førstevalg i denne fasen var ferdighetsfilmene, mens litteratur og forelesninger ble et supplement for å forstå sammenhenger og kunne begrunne sine handlinger, forklarer Bø Våga. 

Den ferdige MOOC-en skal etter planen være klar til semesterstart høsten 2017. 

– Vi tar den da i bruk både på 1. og 2. året hos oss. I tillegg kan den være aktuell for sykepleieutdanninger ved andre institusjoner, og ikke minst for sykepleiere i jobb, avslutter prosjektleder Bodil Bø Våga. 

Skriv ny kommentar