Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

HiM med åpne kurs

Høgskolen i Molde (HiM) lanserer egen plattform for åpne kurs, og med alt kursmateriell gratis.

I vår kan alle som vil få tilgang på statistikk-kurset Mat110 på nett. HiM lanserer den åpne plattformen HiMoldeX, og alle kan følge forelesningene i dette emnet holdt av førsteamanuensis Per Kristian Rekdal (bildet)

- Dette er et prøveprosjekt med et kurs på egen You Tube-kanal, men til høsten følger vi på med flere. I 2014 inviteres alle foreleserne ved Høgskolen i Molde til å bli med på dette, sier Rekdal, som er initiativtaker til plattformen.

Filmede forelesninger

[] Dette er ikke bare et tilleggstilbud rettet mot studenter som allerede er i gang med statistikk-kurset på campus.

- Meningen er at de skal kunne se forelesninger de har gått glipp av, eller hente ut kursmateriellet gratis fra nettet. Alt materiall er egenprodusert ved HiM, sier Rekdal, som påpeker:

- Det er også et tilbud til våre studenter som av ulike årsaker ikke kan møte opp fysisk på skolen. Og alt ligger åpent, så hvem som helst kan følge med.

Høgskolen i Molde har 2000 studenter og 200 ansatte.

Fra før er NTNU til stede med åpne forelesninger på You Tube EDU. Også Høgskolen i Molde planlegger å bevege seg dit etterhvert.

Les mer på Høgskolen i Molde sine nettsider