Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

35 millioner kroner i utviklingsmidler til fagskolene 2018

elever lærer elektronikk

Kunnskapsdepartementet  har bevilget 35 millioner kroner i utviklingsmidler for økt kvalitet i fagskoleutdanningene.

Midlene skal gå til kvalitetsutvikling og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Første utlysning av utviklingsmidler til fagskoler var i 2017 og viste stort engasjement i sektoren.

Vi organiserer utlysningen, rekrutterer eksperter til å vurdere søknader og leverer innstilling til Kunnskapsdepartementet. Det deles ut midler til prosjekter som bidrar til: 

-          kompetanseheving av ansatte
-          samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv
-          bruk av teknologi for læring

Man kan også søke om støtte til engangsinvesteringer i utstyr som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningene. Både private og offentlige fagskoler kan søke

I 2019 vil departementet komme tilbake til en mer varig ordning for utviklingsmidlene. 

Søknadsfristen er 18. mai 2018.

Les mer og søk her.

Skriv ny kommentar