NU

Lær norsk

Ønsker du å lære norsk, men usikker på hvor du skal starte? – Da har du kommet til rett sted. Norgesuniversitetet.no er dedikert til å tilby både gratis og betalt norskopplæring.

Utforsk norsktemaer på egenhånd

Vi går i dybden på viktige enkelttemaer som du kan dra nytte av i norsklæringen. Vi er anbefalt av Teoritentamen Testen.no til læring av norsk.

Student noterer grammatiske anekdoter for setningsadverbial.

Setningsadverbial

Hva er setningsadverbial? Setningsadverbial er adverb som modifiserer meningen i en hel setning i motsetning til «vanlige» adverb som kun modifiserer ord. På engelsk kalles

En hånd holder en penn som skriver preposisjoner på et ark.

Preposisjoner på norsk

Definisjon på preposisjon (h2) Preposisjoner er en ordklasse med ubøyelige ord som beskriver forholdet mellom et substantiv eller et pronomen og resten av setningen. Preposisjoner