Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Utlysning av prosjektmidler for 2006

Ordinær utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler for 2006

Prosjekter som har fått støtte

Nr Prosjekt Institusjon
P15/2006 Karriereveiledning på nett Høgskolen i innlandet
P14/2006 Norsk filmhistorie som fjernstudium Høgskolen i innlandet
P28/2006 Interaktiv veiledning og opplæring i Integrert Produktutvikling basert på personlig oppfølging og Web løsning. Høgskolen i Østfold
P05/2006 Engelsk for hørselshemmede elever - utvikling av lærerkompetanse Høgskolen på Vestlandet
P06/2006 The Virtual Book for Social Work in Europe. Part of a productive learning environment. Høgskolen på Vestlandet
P27/2006 Selvhjelpsstudium - utvikling av et nytt fagområde Høgskulen i Volda
P16/2006 Kreativ bruk av LMS Nord universitet
P10/2006 Kvinner i ressursbaserte næringer - nettstøttet nettverksbygging Nord universitet
P09/2006 Nettbasert Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere Nord universitet
P20/2006 Bruk og egnethet av fire LMS-systemer Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P38/2006 DELTA - Matematikk på nett fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P36/2006 INSPIRATOR - Interaktive dynamiske simulatorer som inspirator i fysikk og realfag. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P18/2006 KJEMFLEX 2-Fleksibel læring innen kjemiingeniørutdanningen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P56/2006 Utvikling av scenariometodikk: Teknologistøttet problembasert læring i studiet "Arktisk naturbruk og landbruk" UiT Norges arktiske universitet
P45/2006 Jus i Offentlig saksbehandling Universitetet i Bergen
P46/2006 Nettitaliensk: IKT, gjenbruk og videreutvikling Universitetet i Bergen
P48/2006 Utvikling av digitale akademiske genre og pedagogisk bruk av LMS i Bachelorkurs i medievitenskap Universitetet i Oslo
P22/2006 Nye vurderingsformer - en katalysator for endring av læringsarbeid Universitetet i Sørøst-Norge