Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Utlysning av prosjektmidler for 2005

Ordinær utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler

Prosjekter som har fått støtte

Nr Prosjekt Institusjon
P20/2005 Prosjekt Se - visuelle uttrykk i læring Høgskolen i innlandet
P22/2005 Integrert kunnskapsutvikling mellom næringsliv og høgskole innen anvendt informatikk Høgskolen i Molde
P51/2005 Omarbeiding og tilpasning av deler av "Takstmannsskolen" til fleksibel læring Høgskolen i Østfold
P52/2005 Styrking av fremmedspråkkompetanse i eksportbedrifter Høgskolen i Østfold
P49/2005 Videregående kurs i dimensjonering av betongelementer Høgskolen i Østfold
P10/2005 Kompetansemøter mellom praksis og utdanning Nord universitet
P62/2005 EUs Vanndirektiv. Etablering av fleksibelt IKT-støttet utdanning i kystsone- og vassdragsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
P64/2005 Bruk av dynamisk nettbasert læring i et parallellundervist kurs for norske og europeiske studenter Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P65/2005 Utvikling av en nasjonal øvingsportal knyttet opp til innovasjon og virksomhetsutvikling Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
P27/2005 Faglig nettverksbygging gjennom brukerutviklede e-læringsløsninger OsloMet
P28/2005 Utvikling av lærerrollen i et nettstøttet læringsmiljø innenfor rammen av mappevurdering OsloMet
P15/2005 IKT-støttet undervisning i teknologi, design og naturfag UiT Norges arktiske universitet
P23/2005 Nettbasert mastergradsutdanning i Industriell Teknologi mot Kina UiT Norges arktiske universitet
P85/2005 Utredningsrom for kvalitativ metode - etnografisk film og tekst UiT Norges arktiske universitet
P03/2005 Bedre undervisning på Internett - Skolebibliotekkunnskap 3 - Informasjonskompetanse Universitetet i Agder
P02/2005 Development Management (DM) - A M.Sc.Degree -Program within Global Virtual University (GVU) Universitetet i Agder
P73/2005 Digital kompetanse gjennom fleksibel læring Universitetet i Bergen
P75/2005 MELON – MacroEconomics Laboratory ONline Universitetet i Bergen
P78/2005 Fleksibel undervisning innen masterstudiet i Miljø og naturkatastrofer Universitetet i Oslo
P14/2005 Totalkvalitetsledelse-institusjonssamarbeid og Fjernundervisning Universitetet i Sørøst-Norge
P45/2005 Utvikling av modulbasert, nettstøttet påbyggingsstudium på masternivå i faglitterær skriving, 30 studiepoeng Universitetet i Sørøst-Norge