Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Utlysing av entreprenørskapsmidlene - 2012

På vegne av Kunnskapsdepartementet lyser Norgesuniversitetet ut 4,5 millioner kroner til prosjekter som skal fremme innovasjon og entreprenørskap i alle fag i høyere utdanning. Søknadsfrist 15. juni 2012.

Dette som et ledd i iverksettingen av Kunnskaps- (KD), Kommunal og regional- (KRD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD) handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen 2009-2014. Midlene skal gå til kompetanseheving av faglig tilsatte ved alle fagmiljø i UH-sektoren, nettverksbygging eller studietilbudsutvikling relatert til innovasjon og entreprenørskap.

Vi vil i årets utlysning prioritere gode søknader fra miljø og fag som tradisjonelt ikke har kommet så langt på feltet. Vi vil også stimulere til prosjekt som samarbeider med andre fagmiljø på egen eller annen institusjon. Se utlysningstekst og føringer for nærmere detaljer.

  • Søknadsfrist: 15.06.2012
  • Prosjektenes varighet: inntil 2 år

Et universitet eller en høgskole må stå som prosjekteier og stå for søknaden, og hver institusjon kan eie inntil 2 prosjekter. Ved søknad skal det benyttes eget skjema for søknad og budsjett. Vi oppfordrer potensielle søkere å lese utlysningen nøye, og ta kontakt med Norgesuniversitetet dersom det er noen spørsmål.

Det kan også være nyttig å se igjennom prosjektene som er tildelt midler i de to tidligere utlysningene for å se hva som er gjort, og for innhenting av gode eksempler. Vi oppfordrer også til deltagelse på vår konferanse den 11. mai i Oslo, der fire av prosjektene vil presentere det de har jobbet med.

Søknad sendes til post@norgesuniversitetet.no - søknads- og budsjettskjema skal benyttes. (Se bort i fra pålogging og elektronisk søknad - benytt kun skjema som sendes inn per e-post)

Spørsmål kan rettes til:

Frank Otto Olsen
Førstekonsulent
Frank.otto.olsen@norgesuniversitetet.no

Tlf: 776 46989 / 48224914

Eva Gjerdrum
Direktør
E-post Eva.Gjerdrum@norgesuniversitetet.no

Tlf. 77 646313 / 932 49290

Eller

Leder for NUVs ekspertgruppe og seniorrådgiver i NHO
Helge Halvorsen
E-post helge.halvorsen@nho.no

Tlf 91142343