Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Utlysing av midler til kompetanseutvikling og (videre)utvikling av utdanningstilbud innenfor høyere utdanning relatert til entreprenørskap og innovasjon - 2010

OBS: Dette er en ekstraordinær, irregulær utlysning som eies av Kunnskapsdepartementet, men gjennomføres på oppdrag av Norgesuniversitetet.

Regjeringen la i 2009 frem handlingsplanen;Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009 – 2014.

Målet er å øke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. Norge skal være ledende internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen.

Som et ledd i handlingsplanen lyser Norgesuniversitetet på vegne av Kunnskapsdepartementet ut 4,4 mill NOK som skal bidra til å øke kvaliteten på og utbredelsen av undervisning i entreprenørskapsrelaterte emner i høyere utdanning. Tildelingene skal primært stimulere til utvikling og styrking av det faglige personalets kompetanse innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Det vil imidlertid også kunne gis støtte til (videre)utvikling av studietilbud, for å få fram gode eksempler på hvordan entreprenørskap og innovasjon kan varig forankres og integreres i ulike type utdanninger.

For nærmere detaljer, se vedlagt utlysningstekst.

For bakgrunn for utlysningen, se regjeringens handlingsplan.

Søknadsfrist 31.05.2010.