Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Utlysning og føringer for 2019

1. januar 2018 ble Norgesuniversitetet fusjonert med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) til et nytt direktorat under Kunnskapsdepartementet. I september 2018 ble dette formelt opprettet som Diku – Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Diku vil videreføre og videreutvikle virkemidlene til de fusjonerte virksomhetene.

I tråd med dette, og i forlengelse av Kunnskapsdepartementets føringer for Norgesuniversitetet i 2017 og 2018, lyser Diku ut utviklingsmidler for toårige prosjekter med oppstart i 2019 innen de samme tre prioriterte tematiske områdene som tidligere:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Det er utarbeidet oppdaterte faglige kriterier for søknader innen hvert av områdene.

Alle norske, akkrediterte universiteter og høyskoler kan søke. Institusjoner med utdanninger som er akkreditert som høyere utdanning, kan også søke.

Kommentarer

Hei, når lyser de ut for prosjekt med oppstart i 2020? 

Skriv ny kommentar